Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada janvārī - jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2010.gada janvārī – jūnijā sasniedza 4562.0 milj. latu - par 576.2 milj. latu jeb 14.5% vairāk salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri – jūniju. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 383.9 milj. latu jeb 22.9%, bet importa apjoms – par 192.3 milj. latu jeb 8.3%.

2010.gada janvārī – jūnijā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 45.1% (42.0% 2009.gada janvārī – jūnijā).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2009.gada II, III un IV ceturksni, par 2010.gada I ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2010.gada janvārī-jūnijā palielinājās par 18.2% salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri-jūniju, bet importa apjoms tajā pat laikā palielinājās par 7.4 %.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās2

2010.gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-9.7

+15.5

-6.4

+0.3

II ceturksnis

+13.1

+20.3

+9.6

+14.9

2 Dati precizēti par 2010.gada I ceturksni.

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC3 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

 

2009.gada janvāris - jūnijs

2010.g. janvāris - jūnijs

2009.g. janvāris - jūnijs

2010.g. janvāris - jūnijs

 

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1 674.0

100

2 057.9

100

2 311.8

100

2 504.1

100

Kapitālpreces

176.4

10.5

164.8

8.0

261.1

11.3

214.9

8.6

Starppatēriņa preces

940.1

56.2

1 163.2

56.5

1067.5

46.2

1 177.9

47.0

Patēriņa preces

437.4

26.1

501.0

24.4

718.8

31.1

703.6

28.1

Pārējās preces

58.7

3.5

167.5

8.1

161.2

7.0

304.3

12.2

Vieglie automobiļi4

52.8

3.2

57.4

2.8

53.4

2.3

55.7

2.2

Autobenzīns 4

8.6

0.5

4.0

0.2

49.8

2.2

47.7

1.9

3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai5 2010.gada janvārī - jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2 057.9

100

2 504.1

100

-446.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

56.0

2.7

16.3

0.7

+39.7

Apstrādes rūpniecība

878.5

42.7

418.7

16.7

+459.8

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

110.0

5.3

94.3

3.8

+15.6

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

55.0

2.7

33.1

1.3

+21.9

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

288.9

14.0

55.9

2.2

+233.0

 

 ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

73.4

3.6

31.9

1.3

+41.6

 

 gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

55.7

2.7

30.5

1.2

+25.2

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

146.4

7.1

80.4

3.2

+66.0

 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

52.7

2.6

30.2

1.2

+22.5

 

transportlīdzekļu ražošana

29.2

1.4

20.7

0.8

+8.5

 

 mēbeļu ražošana

26.6

1.3

9.7

0.4

+16.9

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

40.5

2.0

32.0

1.3

+8.5

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

26.9

1.3

141.6

5.7

-114.7

Būvniecība

18.0

0.9

26.6

1.1

-8.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

710.3

34.5

1 395.3

55.7

-684.9

Transports un glabāšana

53.6

2.6

28.2

1.1

+25.5

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

314.5

15.3

477.5

19.1

-163.0

5 Pēc NACE 2.red. klasifikācijas.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi