Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada jūnijā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada jūnijā bija 812.7 milj. latu – par 1.5% jeb 12.6 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 22.6% jeb 149.9 milj. latu vairāk nekā 2009.gada jūnijā.

2010.gada janvārī – jūnijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 4562.0 milj. latu – par 14.5% jeb 576.2 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms veidoja 2057.9 milj. latu – par 22.9% jeb 383.9 milj. latu vairāk, bet importa apjoms sasniedza 2504.1 milj. latu – par 8.3% jeb 192.3 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1
 

1) Dati precizēti par 2010.gada martu.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. jūnijā, faktiskajās cenās

 

 

 

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

jūniju

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

jūniju

Pavisam

364479

100

+23.3

448191

100

+22.0

-83712

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

58029

15.9

+4.5

69420

15.5

-1.5

-11391

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

16851

4.6

+19.9

14349

3.2

-11.1

+2502

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1815

0.5

+27.0

5366

1.2

-26.8

-3551

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

9573

2.6

+48.4

4120

0.9

+3.9

+5453

Augu valsts produkti (II)

9817

2.7

-41.6

14737

3.3

-1.8

-4920

 

augļi; rieksti (08)

2042

0.6

+27.0

4804

1.1

-18.5

-2762

 

graudaugu kultūras (10)

3792

1.0

-58.6

1280

0.3

+2.5 reizes

+2512

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

29248

8.0

+23.2

36736

8.2

+1.7

-7488

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3446

0.9

+15.8

1856

0.4

+12.7

+1590

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1387

0.4

-9.1

5101

1.1

-7.8

-3714

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

14638

4.0

+51.1

9486

2.1

+8.6

+5152

Minerālprodukti (V) 1)

17795

4.9

-8.9

57848

12.9

-6.0

-40053

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

16094

4.4

-10.0

56078

12.5

-5.3

-39984

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

29775

8.2

+13.2

50980

11.4

+5.0

-21205

 

farmācijas produkti (30)

18206

5.0

+26.1

24489

5.5

-7.7

-6283

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

11809

3.2

+35.4

30962

6.9

+51.7

-19153

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

9760

2.7

+38.9

25428

5.7

+47.1

-15668

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

79287

21.8

+69.0

8759

2.0

+85.1

+70528

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

79191

21.7

+69.0

8496

1.9

+84.0

+70695

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

7171

2.0

+46.4

13052

2.9

+12.6

-5881

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4325

1.2

+26.8

11579

2.6

+16.2

-7254

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

2422

0.7

+86.4

1396

0.3

-11.5

+1026

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

15571

4.3

+8.2

19457

4.3

+37.6

-3886

 

trikotāžas drāna (60)

1254

0.3

+17.7

1849

0.4

+78.3

-595

 

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3800

1.0

-21.7

3542

0.8

23.4

+258

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4951

1.4

+7.5

3850

0.9

+12.2

+1101

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

46699

12.8

+23.7

47847

10.7

+79.0

-1148

 

dzelzs un tērauds (72)

26247

7.2

+14.5

25531

5.7

+2.6 reizes

+716

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

10548

2.9

+26.8

12547

2.8

+44.5

-1999

 

varš un tā izstrādājumi (74)

3300

0.9

+43.5

1229

0.3

-1.7

+2071

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

48632

13.3

+17.7

86659

19.3

+50.3

-38027

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

25796

7.1

+21.1

44696

10.0

+65.5

-18900

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

22835

6.3

+14.0

41962

9.4

+37.0

-19127

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

24609

6.8

+19.4

29486

6.6

+18.1

-4877

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

20408

5.6

+8.5

27081

6.0

+21.1

-6673

Dažādi izstrādājumi (XX)

10943

3.0

+29.5

10640

2.4

+38.7

+303

 

 

Mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8869

2.4

+24.8

6212

1.4

+29.0

+2657

 

rotaļlietas, spēles un sporta inventārs (95)

1515

0.4

+44.0

3082

0.7

+51.0

-1567

Pārējās preces

14159

3.9

+27.2

23081

5.1

+21.9

-892

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2010.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (72.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.0%), Krievija (11.4%), Vācija (9.2%) un Zviedrija (6.0%).

2010.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (80.9%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 10.2%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.9% no importa kopapjoma), Vācija (13.9%), Polija (8.0%), Igaunija (7.0%) un Somija (6.2%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību par mēnešiem un ceturkšņiem sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska
 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi