Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada aprīlī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada aprīlī bija 799.5 milj. latu – par 0.6% jeb 4.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 21.2% jeb 139.6 milj. latu vairāk nekā 2009.gada aprīlī.

2010.gada janvārī – aprīlī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 2896.4 milj. latu – par 7.9% jeb 211.7 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1309.6 milj. latu – par 19.1% jeb 209.7 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 1586.8 milj. latu – par 0.1% jeb 2.0 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________

1) Dati precizēti par 2009.gada jūniju, jūliju, augustu, novembri un 2010.gada janvāri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)
pret
2009.g.
aprīli

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)
pret
2009.g.
aprīli

Pavisam

374 217

100

+33.4

425 322

100

+12.1

-51 105

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

57 159

15.3

+10.8

75 487

17.7

+4.5

-18 328

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

15 856

4.2

+23.4

14 389

3.4

-3.3

+1 467

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 998

0.5

+29.0

5 230

1.2

-14.6

-3 232

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 957

1.1

-10.6

3 110

0.7

-24.3

+847

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

8 106

2.2

+52.8

5 147

1.2

+25.8

+2 959

Augu valsts produkti (II)

12 132

3.2

-16.5

21 663

5.1

+12.1

-9 531

 

koki; augi; ziedi; dekoratīvie zaļumi (06)

3 116

0.8

+10.6

3 642

0.9

-3.6

-526

 

graudaugu kultūras (10)

3 281

0.9

-41.3

1 096

0.3

-54.7

+2 185

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

28 185

7.5

+18.5

36 083

8.5

+3.0

-7 898

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 685

1.0

-1.9

1 929

0.5

+2.7

+1 756

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 532

0.4

+15.9

5 164

1.2

-5.3

-3 632

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

13 508

3.6

+78.7

8 664

2.0

+23.2

+4 844

Minerālprodukti (V) 1)

31 146

8.3

+50.4

58 499

13.8

+8.6

-27 353

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

29 856

8.0

+51.3

57 237

13.5

+10.0

-27 381

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

27 372

7.3

-1.7

57 351

13.5

+14.3

-29 979

 

farmācijas produkti (30)

15 014

4.0

-3.2

29 129

6.8

+4.8

-14 115

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

12 130

3.2

+56.3

27 244

6.4

+39.4

-15 114

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 319

2.8

+73.6

21 274

5.0

+33.1

-10 955

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

80 535

21.5

+78.6

7 733

1.8

+38.8

+72 802

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

80 430

21.5

+78.5

7 595

1.8

+39.3

+72 835

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

7 110

1.9

+49.7

13 181

3.1

+27.7

-6 071

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 990

1.1

+25.4

11 360

2.7

+31.9

-7 370

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

2 730

0.7

+2 reizes

1 787

0.4

+7.0

+ 943

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

16 145

4.3

+10.6

20 239

4.8

+15.3

-4 094

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 840

1.0

-22.3

3 784

0.9

-7.3

+56

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 564

1.5

+12.4

4 956

1.2

+0.8

+608

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

51 772

13.8

+54.3

44 751

10.5

+34.3

+7 021

 

dzelzs un tērauds (72)

31 634

8.5

+92.2

25 856

6.1

+40.0

+5 778

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

11 313

3.0

+10.7

10 426

2.5

+38.9

+887

 

varš un tā izstrādājumi (74)

3 761

1.0

+48.4

1 053

0.2

-29.1

+2 708

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

40 877

10.9

+22.2

61 806

14.5

+15.5

-20 929

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

19 041

5.1

+14.1

30 230

7.1

+12.6

-11 189

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

21 836

5.8

+30.2

31 575

7.4

+18.5

-9 739

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

23 915

6.4

+11.5

26 427

6.2

-17.8

-2 512

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

20 958

5.6

+18.7

21 595

5.1

-9.0

-637

Dažādi izstrādājumi (XX)

11 140

3.0

+27.8

10 676

2.5

+0.7

+464

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

7 938

2.1

+18.3

6 200

1.5

-10.2

+1 738

Pārējās preces

14 916

4.0

+35.5

21 928

5.2

+7.5

-7 012

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2010.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (70.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.5%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.0% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.7%), Krievija (10.0%), Vācija (9.0%) un Zviedrija (6.9%).

2010.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (76.1%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 15.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.0% no importa kopapjoma), Vācija (12.3%), Krievija (9.7%), Igaunija (7.8%) un Polija (7.2%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi