Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada janvārī - martā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2010.gada janvārī – martā sasniedza 2094.1 milj. latu - par 69.3 milj. latu jeb 3.4% vairāk salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri – martu. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 115.9 milj. latu jeb 14.1%, bet importa apjoms samazinājās par 46.6 milj. latu jeb 3.9%.

2010.gada janvārī – martā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 44.7% (40.5% 2009.gada janvārī – martā).

 

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

 

1 Dati precizēti par 2009.gada I, II un IV ceturksni.


Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās2

 

Periods

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2010.gada I ceturksnis

-10.0

+14.3

-6.9

-1.5

2009.gada IV ceturksnis

+7.5

+4.5

+1.2

-23.4

2 Dati precizēti par 2009.gada IV ceturksni.


Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC3 klasifikācijas, faktiskajās cenās

 

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2009.gada janvāris - marts

2010.g. janvāris - marts

2009.g. janvāris - marts

2010.g. janvāris - marts

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

819.3

100

935.2

100

1 205.5

100

1 158.9

100

Kapitālpreces

89.6

10.9

70.0

7.5

139.9

11.6

81.7

7.0

Starppatēriņa preces

461.5

56.3

503.6

53.8

580.4

48.2

549.7

47.4

Patēriņa preces

212.9

26.0

225.8

24.2

368.1

30.5

307.9

26.6

Pārējās preces

27.3

3.3

110.6

11.8

71.2

5.9

181.5

15.7

Vieglie automobiļi4

24.6

3.0

24.1

2.6

28.1

2.3

19.8

1.7

Autobenzīns 4

3.4

0.4

1.1

0.1

17.8

1.5

18.3

1.6

3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.


Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai5 2010.gada janvārī - martā, faktiskajās cenās

 

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

935.2

100

1 158.9

100

-223.7

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

24.2

2.6

6.6

0.6

+17.6

Apstrādes rūpniecība

386.8

41.4

179.3

15.5

+207.5

 

tai skaitā:

     
 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

48.7

5.2

42.1

3.6

+6.6

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

26.8

2.9

13.5

1.2

+13.3

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

125.2

13.4

23.3

2.0

+101.9

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

31.5

3.4

15.2

1.3

+16.3

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

21.8

2.3

12.7

1.1

+9.1

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

65.3

7.0

32.4

2.8

+32.9

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

22.7

2.4

13.9

1.2

+8.8

 

transportlīdzekļu ražošana

13.1

1.4

6.9

0.6

+6.2

 

mēbeļu ražošana

12.4

1.3

5.0

0.4

+7.4

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

19.2

2.1

14.4

1.2

+4.8

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

12.4

1.3

101.4

8.8

-89.0

Būvniecība

6.5

0.7

10.4

0.9

-3.9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

300.3

32.1

587.1

50.7

-286.8

Transports un glabāšana

24.0

2.6

9.0

0.8

15.0

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

180.9

19.3

265.0

22.9

-84.1

5 Pēc NACE 2.red. klasifikācijas.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi