Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada martā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada martā bija 794.7 milj. latu – par 15.1% jeb 104.5 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 11.0% jeb 78.7 milj. latu vairāk nekā 2009.gada martā.

2010.gada janvārī – martā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 2094.1 milj. latu - par 3.4% jeb 69.3 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 935.2 milj. latu – par 14.1% jeb 115.9 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 1158.9 milj. latu - par 3.9% jeb 46.6 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

 

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1
 

1) Dati precizēti par 2009.gada martu, aprīli, maiju, oktobri un decembri.


Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. martā, faktiskajās cenās

 

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2009.g. martu

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2009.g. martu

Pavisam

354 937

100

+19.7

439 806

100

+4.8

-84 869

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

58 964

16.6

+10.8

75 419

17.1

+7.2

-16 455

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

14 267

4.0

+14.5

14 713

3.3

-5.4

-446

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 657

0.5

+33.5

4 662

1.1

-16.8

-3 005

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 370

1.2

-11.0

4 828

1.1

-4.5

-458

 

piena pārstrādes produkti (04)

6 740

1.9

+31.7

4 497

1.0

+6.7

+2 243

Augu valsts produkti (II)

12 390

3.5

-24.9

18 382

4.2

-8.6

-5 992

 

graudaugu kultūras (10)

4 787

1.3

-55.1

1 646

0.4

-37.1

+3 141

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

31 444

8.9

+33.3

38 358

8.7

+20.5

-6 914

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 108

1.2

+0.3

2 043

0.5

-2.7

+2 065

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 234

0.3

+3.3

5 102

1.2

+20.3

-3 868

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

16 727

4.7

+2 reizes

8 536

1.9

+22.4

+8 191

Minerālprodukti (V) 1)

22 619

6.4

+64.9

76 419

17.4

-0.4

-53 800

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

21 856

6.2

+66.5

74 878

17.0

+0.7

-53 022

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

29 243

8.2

+20.2

62 388

14.2

+19.1

-33 145

 

farmācijas produkti (30)

17 804

5.0

+32.8

29 380

6.7

+36.3

-11 576

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

11 059

3.1

+45.3

23 706

5.4

+30.8

-12 647

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

9 121

2.6

+50.8

19 014

4.3

+31.8

-9 893

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

70 388

19.8

+49.3

8 510

1.9

+45.8

+61 878

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

70 327

19.8

+49.4

8 292

1.9

+46.2

+62 035

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

8 294

2.3

+61.1

13 162

3.0

+25.9

-4 868

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 362

1.2

+33.0

11 694

2.7

+34.3

-7 332

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 508

1.0

+2 reizes

1 441

0.3

-16.8

+2 067

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

16 406

4.6

+0.8

20 866

4.7

-3.1

-4 460

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 316

1.2

-16.5

4 497

1.0

-20.0

-181

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 812

1.6

-9.4

6 380

1.5

-8.0

-568

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

45 899

12.9

+10.4

38 628

8.8

+21.9

+7 271

 

dzelzs un tērauds (72)

24 650

6.9

-0.1

20 226

4.6

+47.1

+4 424

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 981

2.8

-4.5

8 664

2.0

-8.5

+1 317

 

varš un tā izstrādājumi (74)

5 332

1.5

+96.1

2 179

0.5

+43.2

+3 153

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

42 485

12.0

+4.3

61 831

14.1

-2.6

-19 346

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

19 748

5.6

-14.9

25 158

5.7

-24.8

-5 410

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

22 737

6.4

+29.6

36 674

8.3

+22.1

-13 937

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

26 817

7.6

+9.8

24 792

5.6

-28.3

+2 025

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

21 648

6.1

+17.8

23 658

5.4

-8.5

-2 010

Dažādi izstrādājumi (XX)

9 291

2.6

-4.4

12 348

2.8

+12.8

-3 057

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

7 487

2.1

-4.2

7 776

1.8

+12.6

-289

Pārējās preces

13 472

3.8

+7.2

21 737

4.9

-7.1

-8 265

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2010.gada martā nozīmīgākā daļa (70.5%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.0%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (14.9% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.9%), Krievija (10.7%), Vācija (7.9%) un Zviedrija (7.5%).

 

2010.gada martā nozīmīgākā daļa (75.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.9%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (14.6% no importa kopapjoma), Krievija (11.9%), Vācija (11.3%), Polija (8.2%) un Igaunija (8.0%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi