Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada februārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada februārī bija 690.2 milj. latu – par 13.3% jeb 81.0 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 5.8% jeb 38.0 milj. latu vairāk nekā 2009. gada februārī.

2010.gada janvārī – februārī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 1299.4 milj. latu - par 0.7% jeb 9.5 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 580.3 milj. latu – par 11.0% jeb 57.4 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 719.1 milj. latu - par 8.5% jeb 66.9 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

 Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1
 


1) Dati precizēti par 2009.gada janvāri, februāri, septembri un novembri un 2010.gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. februārī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2009.g. februāri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2009.g. februāri

Pavisam

313 028

100

+18.2

377 219

100

-2.6

-64 191

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

61 002

19.5

+22.0

65 768

17.4

+4.5

-4 766

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

14 214

4.5

+30.4

13 053

3.5

-4.1

+1 161

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 780

0.6

+85.9

4 597

1.2

+11.1

-2 817

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 725

1.2

-13.2

3 359

0.9

-29.4

+366

piena pārstrādes produkti (04)

7 098

2.3

+49.8

4 338

1.2

+6.3

+2 760

Augu valsts produkti (II)

21 610

6.9

+27.5

20 621

5.5

+40.9

+989

graudaugu kultūras (10)

13 457

4.3

+7.7

6 815

1.8

+12 reizes

+6 642

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

24 331

7.8

+11.7

27 899

7.4

-12.0

-3 568

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 923

1.3

+19.2

1 469

0.4

-21.7

+2 454

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 229

0.4

-16.6

4 264

1.1

+3.8

-3 035

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

10 413

3.3

+64.8

5 402

1.4

-10.3

+5 011

Minerālprodukti (V) 1)

18 815

6.0

+75.8

65 168

17.3

-13.4

-46 353

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

17 521

5.6

+72.8

63 888

16.9

-12.4

-46 367

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

22 955

7.3

-20.5

51 211

13.6

-4.4

-28 256

farmācijas produkti (30)

14 272

4.6

-15.8

25 399

6.7

-11.1

-11 127

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

9 659

3.1

+36.7

21 634

5.7

+44.5

-11 975

plastmasas un to izstrādājumi (39)

7 720

2.5

+36.5

17 066

4.5

+44.8

-9 346

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

60 827

19.4

+46.1

6 084

1.6

+26.7

+54 743

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

60 785

19.4

+46.2

5 946

1.6

+30.1

+54 839

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

6 567

2.1

+48.7

11 521

3.1

+11.9

-4 954

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 956

1.3

+31.9

10 064

2.7

+13.4

-6 108

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

2 356

0.8

+89.4

1 424

0.4

+3.4

+ 932

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

16 329

5.2

+0.4

19 612

5.2

-4.6

-3 283

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 952

1.3

-7.1

4 444

1.2

-11.2

-492

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 267

2.0

-7.4

5 175

1.4

-15.1

+1 092

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

39 740

12.7

+8.6

33 012

8.8

+7.1

+6 728

dzelzs un tērauds (72)

23 292

7.4

+9.0

17 518

4.6

+19.7

+5 774

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

8 315

2.7

-9.8

7 278

1.9

-16.3

+1 037

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

40 846

13.0

+24.4

58 016

15.4

+1.5

-17 170

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

20 255

6.5

+24.7

23 334

6.2

-27.5

-3 079

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

20 591

6.6

+24.1

34 682

9.2

+38.8

-14 091

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

16 843

5.4

+9.0

15 763

4.2

-36.6

+1 080

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

15 977

5.1

+18.3

14 011

3.7

-33.9

+1 966

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 077

2.6

-6.4

8 666

2.3

-13.2

-589

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 577

2.1

-9.1

5 634

1.5

-13.8

+943

Pārējās preces

11 368

3.6

-8.2

20 763

5.5

-6.0

-9 395


______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

2010.gada februārī nozīmīgākā daļa (69.2%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 12.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (14.2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.0%), Krievija (8.7%), Vācija (8.3%) un Zviedrija (6.7%).

2010.gada februārī nozīmīgākā daļa (74.7%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 17.3%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.7% no importa kopapjoma), Krievija (13.0%), Vācija (11.2%), Polija (7.7%) un Igaunija ( 7.2%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi