Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada novembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada novembrī bija 714.2 milj. latu – par 5.0% jeb 37.2 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 16.5% jeb 141.4 milj. latu mazāk nekā 2008. gada novembrī.

2009.gada janvārī – novembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 7 462.1 milj. latu – par 32.9% jeb 3 664.3 milj. latu mazāk nekā 2008. gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms veidoja 3 235.7 milj. latu – par 21.6% jeb 890.8 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 4 226.4 milj. latu – par 39.6% jeb 2 773.5 milj. latu mazāk nekā 2008. gada janvārī – novembrī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

 

1) Dati precizēti par 2009.gada jūniju un augustu.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. novembrī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. novembri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. novembri

Pavisam

323 298

100

-0.0

390 921

100

-26.5

-67 623

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

64 317

19.9

-0.4

70 199

18.0

-19.0

-5 882

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

14 879

4.6

+19.9

15 038

3.8

-9.8

-159

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 344

1.3

+13.9

4 229

1.1

-19.4

+115

piena pārstrādes produkti (04)

6 965

2.2

+5.1

3 796

1.0

-3.9

+3 169

Augu valsts produkti (II)

18 955

5.9

-11.3

15 720

4.0

-20.3

+3 235

graudaugu kultūras (10)

9 709

3.0

-22.3

2 736

0.7

-21.0

+6 973

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

29 917

9.3

-0.2

35 001

9.0

-25.6

-5 084

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 287

1.6

-15.9

1 918

0.5

-10.9

+3 369

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 366

0.4

+18.0

4 269

1.1

-25.0

-2 903

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

12 565

3.9

+0.1

8 855

2.3

-30.0

+3 710

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 938

0.6

-17.7

2 434

0.6

-48.9

-496

Minerālprodukti (V) 1)

20 445

6.3

+21.8

67 797

17.3

-33.0

-47 352

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

19 651

6.1

+30.0

66 429

17.0

-32.4

-46 778

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

26 866

8.3

-1.6

49 608

12.7

-4.7

-22 742

farmācijas produkti (30)

15 617

4.8

+32.9

29 406

7.5

+23.8

-13 789

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

9 718

3.0

+6.0

20 760

5.3

-11.1

-11 042

plastmasas un to izstrādājumi (39)

7 712

2.4

+14.4

16 274

4.2

-12.8

-8 562

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

61 603

19.1

+24.5

5 732

1.5

-22.3

+55 871

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

61 516

19.0

+24.5

5 582

1.4

-22.8

+55 934

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

6 716

2.1

+13.5

11 904

3.0

-20.4

-5 188

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 335

1.3

+1.6

9 849

2.5

-20.7

-5 514

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

2 205

0.7

+47.5

2 019

0.5

-18.6

+186

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

13 686

4.2

-24.0

16 430

4.2

-19.7

-2 744

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 114

1.0

-45.5

3 299

0.8

-22.9

-185

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4 859

1.5

-16.0

3 637

0.9

-30.5

+1 222

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

33 115

10.2

-7.4

30 392

7.8

-23.9

+2 723

dzelzs un tērauds (72)

14 021

4.3

-17.1

14 922

3.8

-3.2

-901

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 448

2.9

-23.2

8 167

2.1

-44.0

+1 281

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

35 050

10.8

-22.5

66 751

17.1

-31.4

-31 701

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

19 166

5.9

-16.7

27 765

7.1

-41.9

-8 599

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

15 883

4.9

-28.5

38 986

10.0

-21.2

-23 103

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

19 361

6.0

-25.5

20 611

5.3

-54.2

-1 250

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

18 428

5.7

-17.0

18 304

4.7

-56.6

+124

Dažādi izstrādājumi (XX)

18 430

5.7

+50.4

9 398

2.4

-45.5

+9 032

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8 700

2.7

-12.4

5 889

1.5

-44.4

+2 811

rotaļlietas, spēles un sporta inventārs (95)

9 074

2.8

+4.5 reizes

2 542

0.7

-52.1

+6 532

Pārējās preces

13 991

4.3

+7.8

21 339

5.5

-20.2

-7 348

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

2009.gada novembrī nozīmīgākā daļa (70.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.0%. Svarīgākie eksporta partneri bija Igaunija (14.6% no eksporta kopapjoma), Lietuva (14.4%), Krievija (9.8%), Vācija (8.3%) un Zviedrija (6.7%).

2009.gada novembrī nozīmīgākā daļa (76.3%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.2%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.2% no importa kopapjoma), Vācija (13.2%), Krievija (10.8%), Polija (10.1%) un Igaunija (7.0%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi