Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2006.g.novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada novembrī samazinājās par 2,3% jeb 6,9 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bet salīdzinājumā ar 2005. gada novembri palielinājās par 8,9% jeb 23,6 milj. latu, sasniedzot 287,6 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada novembrī bija par 0,4% jeb 2,3 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada novembri pieaugums veidoja 25,4% jeb 119,7 milj. latu, sasniedzot 591,2 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – novembrī bija par 23,5% jeb 1638,3milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 8623,4 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu

2006. gada janvārī - novembrī eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – novembri ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 41,2%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 33,6% un parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 31,3%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 31,1%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 13,2%, optisko ierīču un aparatūras; pulksteņu; mūzikas instrumentu – par 7,4%.

2006. gada janvārī – novembrī imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – novembri strauji pieauga satiksmes līdzekļiem – par 62,9%, dažādiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 49,8%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem – par 35,7%, parastajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 34,0%.

________________
Dati precizēti par 2006. gada augustu.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - novembrī

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. oktobris

2006.g. novembris

2006.g. novembris
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. oktobri

2005.g. novembri

Eksports - pavisam

294 486

100

287 566

100

-2,3

+8,9

ES – 25 valstis

217 770

73,9

211 703

73,6

-2,8

+5,1

ES – 15 valstis

116 985

39,7

120 796

42,0

+3,3

+1,1

Pārējās valstis:

NVS

45 087

15,3

46 873

16,3

+4,0

+42,8

pārējās

31 629

10,8

28 990

10,1

-8,3

-2,7

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

47 921

16,3

42 036

14,6

-12,3

+20,7

Igaunija

38 570

13,1

37 283

13,0

-3,3

+19,4

Krievija

30 932

10,5

31 694

11,0

+2,5

+43,9

Vācija

30 011

10,2

26 901

9,4

-10,4

-15,0

Zviedrija

18 490

6,3

19 538

6,8

+5,7

+10,0

Lielbritānija

17 717

6,0

17 753

6,2

+0,2

-12,5

Dānija

14 341

4,9

13 040

4,5

-9,1

+0,2

Somija

8 939

3,0

12 347

4,3

+38,1

+28,1

Imports - pavisam

588 916

100

591 185

100

+0,4

+25,4

ES – 25 valstis

456 324

77,5

454 731

76,9

-0,3

+27,6

ES – 15 valstis

272 605

46,3

273 603

46,3

+0,4

+33,3

Pārējās valstis:

NVS

80 175

13,6

81 485

13,8

+1,6

+10,6

pārējās

52 417

8,9

54 969

9,3

+4,9

+32,6

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

92 887

15,8

91 190

15,4

-1,8

+30,8

Lietuva

69 606

11,8

71 395

12,1

+2,6

+4,8

Krievija

46 488

7,9

47 598

8,1

+2,4

+15,3

Igaunija

46 155

7,8

46 730

7,9

+1,2

+25,5

Somija

31 565

5,4

40 081

6,8

+27,0

+32,5

Polija

45 689

7,8

39 395

6,7

-13,8

+28,5

Zviedrija

32 080

5,4

33 902

5,7

+5,7

+45,1

Itālija

24 572

4,2

24 652

4,2

+0,3

+62,3


Svarīgāko preču eksports un imports

2006.g. janvāris - novembris

2006.g. novembris

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.

latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

2974671

100

2227512

74,9

287566

100

211703

73,6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

393 821

13,2

269 240

68,4

40 766

14,2

28 433

69,7

pārtikas rūpniecības ražojumi;alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

217 166

7,3

119 361

55,0

23 187

8,1

12 998

56,1

Minerālprodukti (V) 1)

167 293

5,6

108 249

64,7

13 381

4,7

9 705

72,5

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

201 349

6,8

131 525

65,3

20 671

7,2

13 393

64,8

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

89 442

3,0

64 124

71,7

8 822

3,1

6 275

71,1

Koks un koka izstrādājumi (IX)

667 080

22,4

591 744

88,7

61 071

21,2

54 551

89,3

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

50 051

1,7

37 466

74,9

5 494

1,9

4 127

75,1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

245 693

8,3

178 619

72,7

21 615

7,5

15 260

70,6

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

60 793

2,0

45 384

74,7

5 848

2,0

4 419

75,6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

454 508

15,3

361 933

79,6

46 602

16,2

31 036

66,6

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

282 421

9,5

169 569

60,0

29 455

10,2

17 755

60,3

Satiksmes līdzekļi (XVII)

174 631

5,9

134 154

76,8

16 298

5,7

13 891

85,2

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

25 666

0,9

11 060

43,1

2 345

0,8

1 141

48,7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

135 400

4,5

103 905

76,7

12 109

4,2

9 210

76,1

Pārējās preces

26 525

0,9

20 542

77,4

3 092

1,1

2 509

81,1

Imports – pavisam

5648761

100

4301743

76,2

591185

100

454731

76,9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

624 420

11,0

544 124

87,1

70 687

11,9

61 795

87,4

pārtikas rūpniecības ražojumi;alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

331 898

5,9

281 800

84,9

42 105

7,1

36 440

86,5

Minerālprodukti (V) 1)

788 200

14,0

309 264

39,2

81 360

13,8

28 086

34,5

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

471 430

8,3

372 032

78,9

42 081

7,1

33 135

78,7

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

292 527

5,2

260 656

89,1

28 926

4,9

26 090

90,2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

143 476

2,5

64 060

44,6

14 090

2,4

7 043

50,0

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

146 262

2,6

124 060

84,8

14 137

2,4

11 877

84,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

269 513

4,8

228 961

85,0

26 467

4,5

22 949

86,7

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

156 361

2,8

132 289

84,6

15 385

2,6

13 430

87,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

542 568

9,6

323 961

59,7

57 443

9,7

35 516

61,8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

1 079 658

19,1

938 594

86,9

112 753

19,1

98 799

87,6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

757 141

13,4

700 761

92,6

88 980

15,0

84 429

94,9

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

98 113

1,7

77 541

79,0

8 890

1,5

7 126

80,2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

184 917

3,3

157 685

85,3

19 621

3,3

16 643

84,8

Pārējās preces

94 172

1,7

67 755

71,9

10 364

1,8

7 811

75,4

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi