Publikācija

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri, 2020/01

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par preču ārējo tirdzniecību pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
6
Periodiskums
Reizi ceturksnī
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/18
Ieteikt