Preses relīze

Decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,8 % lielāks nekā pirms gada

2020. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,56 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 5,8 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība palielinājās par 12,5 %, bet importa vērtība par 0,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Decembrī Latvija eksportēja preces 1,15 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,41 miljardu eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada decembri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 42,2 % līdz 44,9 %.

2020. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 28,27 miljardus eiro – par 612,5 milj. eiro jeb 2,1 % mazāk nekā 2019. gadā. Eksporta vērtība veidoja 13,19 miljardus eiro (pieaugums par 224 milj. eiro jeb 1,7 %), bet importa – 15,08 miljardus eiro (samazinājums par 836,6 milj. eiro jeb 5,3 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada decembrī salīdzinājumā ar 2019. gada decembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 7 % lielāka, bet importa par 5,1 % mazāka. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 1,5 %, bet importa – par 1,8 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada decembrī, salīdzinot ar 2019. gada decembri:

Decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,7 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8 %), Vācija (5,9 %) un Dānija (4,8 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (15,6 % no importa kopapjoma), Vācija (9,6 %), Polija (8,8 %) un Igaunija (7,8 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais eksporta partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 9,4 %, bet importā Kanāda – 11,9 % no importa kopapjoma.

2020. gada decembrī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada decembri kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 1,1 procentpunktu, savukārt kopējā importa vērtībā – par 2,8 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 1,3 procentpunktiem, bet importā pieauga par 0,9 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. decembri

milj. eiro

% no

Kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. decembri

Pavisam

 1 148,4

100

12,5

 1 409,8

100

0,9

Eiropas Savienības valstis*

718,7

62,6

10,5

 945,8

67,1

-3,2

eirozonas valstis

539,2

47,0

11,9

716,0

50,8

-3,7

NVS valstis

157,5

13,7

2,9

122,4

8,7

12,1

pārējās valstis

272,2

23,7

25,2

341,6

24,2

9,9

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 127 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Elektroierīču un elektroiekārtu eksporta kāpumu 2020. gada decembrī salīdzinājumā ar 2019. gada decembri visvairāk ietekmēja iekārtu balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei, eksporta pieaugums par 13,7 milj. eiro jeb 54,7 %. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču eksports 2020. gada decembrī salīdzinājumā ar 2019. gada decembri samazinājās, sarūkot turboreaktīvo, turbopropelleru dzinēju un citādu gāzturbīnu eksportam par 4,2 milj. eiro jeb 99,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. decembri

2020. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 148 427

100

12,5

-8,2

5,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 188 365

16,4

22,9

-4,8

5,8

elektroierīces un elektroiekārtas

 148 199

12,9

34,6

-12,2

10,6

graudaugu produkti

 75 384

6,6

25,1

13,7

45,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

 73 848

6,4

-0,2

-4,8

5,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 63 814

5,6

2,1

2,1

34,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 48 124

4,2

12,5

-14,1

2,3

farmācijas produkti

 44 353

3,9

23,8

5,5

21,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 41 986

3,7

0,4

0,7

6,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

 33 848

2,9

27,0

-10,3

-6,3

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

 32 217

2,8

0,9

-13,9

-6,6

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa kāpumu 2020. gada decembrī salīdzinājumā ar 2019. gada decembri ietekmēja viskiju importa pieaugums par 20,1 milj. eiro jeb 3,1 reizi. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 18,1 milj. eiro jeb 38,4 %.

Importa kāpumu preču grupā “gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas” 2020. gada decembrī salīdzinājumā ar 2020. gada novembri ietekmēja lidmašīnu iegāde – pieaugums par 161,7 milj. eiro.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. decembri

2020. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 409 773

100

0,9

6,2

12,3

elektroierīces un elektroiekārtas

 170 172

12,1

12,0

-18,1

8,0

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

 162 820

11,5

-14,3

36,4 reizes

6,3 reizes

mehānismi un mehāniskās ierīces

 136 613

9,7

-0,4

4,5

10,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 99 564

7,1

-8,9

7,1

14,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 72 167

5,1

-16,0

-5,4

-9,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 65 190

4,6

46,2

6,4

33,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 55 145

3,9

27,0

-1,0

15,5

farmācijas produkti

 53 528

3,8

7,7

-9,5

-2,7

plastmasas un to izstrādājumi

 49 988

3,5

16,6

-9,9

-6,3

dzelzs un tērauds

 32 332

2,3

-4,4

-13,9

-23,9

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ieva.Jansone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366721

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi