Preses relīze

Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 6,5 % lielāks nekā pirms gada

2020. gada novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,58 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 6,5 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība palielinājās par 9,1 %, bet importa vērtība par 4,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Novembrī Latvija eksportēja preces 1,25 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,33 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada novembri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 47,4 % līdz 48,5 %.

Šā gada vienpadsmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,68 miljardus eiro – par 781,9 milj. eiro jeb 3 % mazāk nekā 2019. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 12,03 miljardus eiro (pieaugums par 88,2 milj. eiro jeb 0,7 %), bet importa – 13,65 miljardus eiro (samazinājums par 870,1 milj. eiro jeb 6 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada novembrī salīdzinājumā ar 2019. gada novembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 9,4 % lielāka un importa par 1,9 % lielāka. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 0,2 %, bet importa vērtība samazinājās par 0,3 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada novembrī, salīdzinot ar 2019. gada novembri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada novembrī, salīdzinot ar 2019. gada novembri:

Novembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,2 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,7 %), Vācija (6,8 %) un Dānija (5 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,8 % no importa kopapjoma), Vācija (10,4 %), Polija (10,3 %) un Igaunija (8,1 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā novembrī veidoja 9,4 %, bet importā – 5,5 %.

2020. gada novembrī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada novembri kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 1 procentpunktu, savukārt kopējā importa vērtībā – par 0,4 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 1,5 procentpunktiem, bet importā – par 0,8 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. novembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. novembri

Pavisam

 1 251,5

100

9,1

 1 327,6

100

4,1

Eiropas Savienības valstis*

815,2

65,1

7,5

 1 028,6

77,5

3,6

eirozonas valstis

626,3

50,0

9,6

757,1

57,0

2,3

NVS valstis

182,1

14,5

-0,5

122,6

9,2

-3,4

pārējās valstis

254,2

20,4

23,5

176,4

13,3

13,6

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 118 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 40 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Eksporta bilance

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2020. gada novembrī salīdzinājumā ar 2019. gada novembri visvairāk ietekmēja kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 23,6 milj. eiro jeb 78,8 %. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports 2020. gada novembrī salīdzinājumā ar 2019. gada novembri samazinājās, sarūkot viskiju eksportam par 11,4 milj. eiro jeb 37,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. novembri

2020. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 251 490

100

9,1

-4,6

16,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 197 857

15,8

14,7

-3,2

12,6

elektroierīces un elektroiekārtas

 168 836

13,5

29,4

5,9

29,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

 77 567

6,2

14,2

3,3

12,4

graudaugu produkti

 66 290

5,3

89,2

-38,3

34,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 62 473

5,0

-24,1

-8,8

27,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 55 995

4,5

2,8

6,0

19,5

farmācijas produkti

 42 056

3,4

7,0

13,8

16,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 41 713

3,3

3,1

3,2

6,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

 37 742

3,0

-1,9

-0,5

4,2

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

 37 436

3,0

-5,0

-5,2

8,0

Elektroierīču un elektroiekārtu importa kāpumu 2020. gada novembrī salīdzinājumā ar 2019. gada novembri ietekmēja monitoru un projektoru; televīzijas uztvērējaparatūras importa pieaugums par 12,7 milj. eiro jeb 62,5 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 7,4 milj. eiro jeb 17,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. novembri

2020. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 327 622

100

4,1

-4,3

6,3

elektroierīces un elektroiekārtas

 207 783

15,7

23,9

10,8

34,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

 130 774

9,9

11,7

-1,6

6,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 92 957

7,0

-9,1

-5,7

6,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 76 322

5,7

-14,1

-16,0

-5,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 61 262

4,6

22,0

-9,9

28,1

farmācijas produkti

 59 165

4,5

13,3

2,0

8,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 55 685

4,2

14,2

-3,8

18,5

plastmasas un to izstrādājumi

 55 506

4,2

14,4

-2,4

5,3

dzelzs un tērauds

 37 561

2,8

-8,6

-14,3

-12,2

optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko ), mērierīces, precīzijas instrumenti un iekārtas

 31 485

2,4

8,9

1,6

20,8

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ieva.Jansone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366721

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi