Preses relīze

Jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 3,5 % mazāks nekā pirms gada

2020. gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,1 miljardu eiro, kas faktiskajās cenās bija par 3,5 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 1,4 %, bet importa vērtība par 5,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 978,6 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,16 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 44,8 % līdz 45,8 %.

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 12,92 miljardus eiro – par 1,14 miljardiem eiro jeb 8,1 % mazāk nekā 2019. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 6,05 miljardus eiro (samazinājums par 230,4 milj. eiro jeb 3,7 %), bet importa – 6,87 miljardus eiro (samazinājums par 905,9 milj. eiro jeb 11,7 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 3,5 % un importa par 9 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 8,6 % un importa vērtība – par 11,2 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada jūniju:

2020. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju mutes un deguna aizsardzības līdzekļu imports pieaudzis par 1,2 milj. eiro jeb 12,3 %. Tie galvenokārt tika importēti no Ķīnas (74,5 % jeb 8,1 milj. eiro vērtībā). Kopš Covid- 19 izraisītās epidemioloģiskās krīzes sākuma joprojām saglabājas augsts pieprasījums pēc šīm precēm. Salīdzinot ar 2019. gada jūniju, imports pieaudzis par 10,4 milj. eiro.

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,9 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,9 %), Zviedrija un Vācija (6,6 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,4 % no importa kopapjoma), Polija (9,9 %), Vācija (9,5 %) un Igaunija (8,4 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 8,6 %, bet importā – 6,5 %.

2020. gada jūnijā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 0,2 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 1,2 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palika nemainīgs (12,7 % no kopējās eksporta vērtības), bet importā samazinājās par 1,6 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada jūnijā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. jūniju

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. jūniju

Pavisam

978,6

100

-1,4

1 158,7

100

-5,2

Eiropas Savienības valstis*

661,9

67,6

-1,0

884,7

76,3

-6,5

eirozonas valstis

495,6

50,6

-1,7

649,1

56,0

-11,0

NVS valstis

124,7

12,7

-0,9

115,3

10,0

-18,3

pārējās valstis

192,0

19,7

-3,0

158,7

13,7

18,4

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar  121 partnervalsti, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 42 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

eksports

Farmācijas produktu eksporta kāpumu 2020. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju visvairāk ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 3,6 milj. eiro jeb 10,9 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot elektroenerģijas eksportam par 6,3 milj. eiro jeb 38,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada jūnijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. jūniju

2020. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 978 614

100

-1,4

8,0

-7,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 164 578

16,8

-7,4

-6,4

-6,6

elektroierīces un elektroiekārtas

 129 598

13,2

30,0

9,1

9,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

 61 975

6,3

-4,7

11,2

-5,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 46 143

4,7

-23,9

42,8

-9,7

farmācijas produkti

 45 232

4,6

30,5

49,3

17,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 38 022

3,9

-25,4

10,7

-11,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 35 741

3,7

-17,4

27,1

-32,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

 35 133

3,6

-1,3

-1,7

-5,9

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

 31 262

3,2

7,3

6,9

-6,8

dzelzs un tērauds

 28 687

2,9

4,3

20,0

-10,7

Elektroierīču un elektroiekārtu importa kāpumu 2020. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2019. gada jūniju ietekmēja mobilo telefonu importa pieaugums par 10,2 milj. eiro jeb 35,8 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 24,1 milj. eiro jeb 67,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada jūnijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. jūniju

2020. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 158 715

100

-5,2

13,0

-7,7

elektroierīces un elektroiekārtas

 153 025

13,2

27,3

18,5

7,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

 115 438

10,0

-4,8

6,6

-6,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 80 117

6,9

-34,3

25,0

-17,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 77 039

6,6

-47,0

-1,5

-25,0

plastmasas un to izstrādājumi

 53 953

4,7

-0,8

4,0

2,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 47 904

4,1

5,3

10,2

6,5

farmācijas produkti

 47 894

4,1

-1,9

0,4

-9,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 42 942

3,7

-23,0

33,6

-8,7

dzelzs un tērauds

 37 811

3,3

18,1

0,02

-10,8

dzelzs un tērauda izstrādājumi

 28 349

2,4

-19,1

7,3

-11,8

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

www.csb.gov.lv

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ieva.Jansone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366721

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi