Preses relīze

Maijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 24,1 % mazāks nekā pirms gada

2020. gada maijā Covid-19 izraisītās epidemioloģiskās krīzes ietekmē Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,93 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 24,1 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 16,8 %, bet importa vērtība par 29,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Maijā Latvija eksportēja preces 906,1 miljona eiro apmērā, bet importēja par 1,03 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada maiju ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 42,8 % līdz 46,9 %.

Šī gada pirmajos piecos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 10,76 miljardus eiro – par 1,08 miljardiem eiro jeb 9,1 % mazāk nekā 2019. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 5,07 miljardus eiro (samazinājums par 217,7 milj. eiro jeb 4,1 %), bet importa – 5,69 miljardus eiro (samazinājums par 861,6 milj. eiro jeb 13,1 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada maijā salīdzinājumā ar 2019. gada maiju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 12 % un importa par 26,5 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 1,5 % un importa vērtība – par 3,6 %.

 

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada maijā, salīdzinot ar 2019. gada maiju:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada maijā, salīdzinot ar 2019. gada maiju:

2020. gada maijā mutes un deguna aizsardzības līdzekļi importēti par 9,7 milj. eiro (salīdzinājumā ar aprīli, samazinājums par 1,6 milj. eiro jeb 13,8 %), tie galvenokārt tika importēti no Ķīnas – 86,9 % jeb 8,4 milj. eiro vērtībā. Kopš Covid-19 izraisītās epidemioloģiskās krīzes sākuma, joprojām saglabājas augsts pieprasījums pēc šīm precēm.

Maijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,1 %), Vācija (7,6 %) un Zviedrija (7,1 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,1 % no importa kopapjoma), Polija (10,3 %), Vācija (9,4 %) un Igaunija (8,6 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā maijā veidoja 6,7 %, bet importā – 6,5 %.

2020. gada maijā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada maiju kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 0,3 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā - par 6,1 procentpunktu. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 2,2 procentpunktiem, bet importā palielinājās par 0,2 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada maijā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. maiju

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. maiju

Pavisam

906,1

100 

-16,8

1 025,4

100 

-29,6

Eiropas Savienības valstis*

623,9

68,8

-16,4

796,0

77,6

-23,5

eirozonas valstis

461,3

50,9

-16,8

580,7

56,6

-27,6

NVS valstis

93,5

10,3

-31,2

104,4

10,2

-28,4

pārējās valstis

188,7

20,9

-8,9

125,0

12,2

-53,6

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada maijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar  110 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 47 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Grafiks - Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Elektroierīču un elektroiekārtu eksporta kāpumu 2020. gada maijā salīdzinājumā ar 2019. gada maiju visvairāk ietekmēja monitoru un projektoru; televīzijas uztvērējaparatūras eksporta pieaugums par 5 milj. eiro jeb 52,2 %. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu, to daļu eksports samazinājās, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 17,5 milj. eiro jeb 60,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada maijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. maiju

2020. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

906 124

100,0

-16,8

-2,3

-15,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle (IX 44)

175 758

19,4

-7,8

0,7

-0,9

elektroierīces un elektroiekārtas (XVI 85)

118 739

13,1

3,7

15,6

0,6

mehānismi un mehāniskās ierīces (XVI 84)

55 729

6,2

-12,8

-9,9

-15,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi (XV 73)

35 733

3,9

-11,5

-4,8

-5,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (V 27)

34 357

3,8

-32,6

14,5

-22,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (XVII 87)

32 313

3,6

-51,9

29,2

-39,9

farmācijas produkti (VI 30)

30 287

3,3

-25,2

-22,4

-23,2

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas (XX 94)

29 255

3,2

-13,4

-7,3

-13,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (IV 22)

28 111

3,1

-43,9

-12,3

-48,5

plastmasas un to izstrādājumi (VII 39)

26 607

2,9

-16,8

-9,3

-9,8

Arī importā elektroierīču un elektroiekārtu kāpumu 2020. gada maijā salīdzinājumā ar 2019. gada maiju visvairāk ietekmēja monitoru un projektoru; televīzijas uztvērējaparatūras importa pieaugums par 3,7 milj. eiro jeb 42,4 %. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu, to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 46,5 milj. eiro jeb 72,8 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada maijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. maiju

2020. g. aprīli

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 025 392

100,0

-29,6

3,3

-20,5

elektroierīces un elektroiekārtas (XVI 85)

129 130

12,6

3,3

19,1

-9,0

mehānismi un mehāniskās ierīces (XVI 84)

108 328

10,6

-22,2

-9,0

-13,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (V 27)

78 229

7,6

-41,9

41,4

-27,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (XVII 87)

64 092

6,3

-53,7

48,8

-37,6

plastmasas un to izstrādājumi (VII 39)

51 867

5,1

-18,0

-0,5

-3,0

farmācijas produkti (VI 30)

47 707

4,7

-12,3

-5,0

-9,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle (IX 44)

43 484

4,2

-12,5

7,1

-4,5

dzelzs un tērauds (XV 72)

37 804

3,7

-16,1

-13,1

-12,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (IV 22)

32 136

3,1

-37,1

6,9

-33,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi (XV 73)

26 420

2,6

-21,5

0,2

-19,4

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ieva.Jansone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366721

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi