Preses relīze

Martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,1 % mazāks nekā pirms gada

2020. gada martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,42 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 5,1 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 0,7 %, bet importa vērtība par 8,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Martā Latvija eksportēja preces 1,1 miljarda eiro apmērā, bet importēja par 1,32 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada martu ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 43,4 % līdz  45,4 %.

Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 6,87 miljardus eiro – par 20,3 miljoniem eiro jeb 0,3 % vairāk nekā 2019. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 3,23 miljardus eiro (pieaugums par 110,1 milj. eiro jeb 3,5 %), bet importa – 3,64 miljardus eiro (samazinājums par 89,8 milj. eiro jeb 2,4 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada martā salīdzinājumā ar 2019. gada martu eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 3 % un importa par 12,3 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 3,2 % un importa vērtība – par 3 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada martu:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada martā, salīdzinot ar 2019. gada martu:

2020. gada martā salīdzinājumā ar februāri Covid-19 izraisītā epidemioloģiskā krīze ietekmējusi tirdzniecību ar atsevišķām specifiskām precēm. Tā mutes un deguna aizsardzības līdzekļu imports pieaudzis no 473,7 tūkst. eiro līdz 1,2 milj. eiro. Tie galvenokārt tika importēti no Ķīnas (57,8 % jeb 709,1 tūkst. eiro vērtībā) un no Zviedrijas (16,7 % jeb 204,3 tūkst. eiro vērtībā). Savukārt medikamentiem pieaudzis gan eksports, gan imports. Eksports palielinājies par 13 milj. eiro jeb 51,4 % un imports par 10.9 milj. eiro jeb 6,2 %. Visvairāk medikamentu tika eksportēts uz Lietuvu 13,2 %, Igauniju 9,9 %, Vāciju 9,8 % un Krieviju 9,1 %. Lielākais medikamentu imports bija no Lietuvas 38,1 %, Polijas 7,8 % un Šveices 7,6 %.

Martā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,3 %), Vācija (7,1 %) un Zviedrija (6,6 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,4 % no importa kopapjoma), Vācija (12,1 %), Polija (11,3 %) un Igaunija (7,7 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā martā veidoja 8,4 %, bet importā – 5,6 %.

2020. gada martā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada martu kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 0,4 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā palielinājās par 6,9 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 0,9 procentpunktiem un importā – par 0,1 procentpunktu.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. martu

Pavisam

1 098,5

100

-0,7

1 318,7

100

-8,4

Eiropas Savienības valstis*

732,9

66,7

-1,3

1 043,4

79,1

0,3

eirozonas valstis

527,9

48,1

-2,1

762,7

57,8

1,1

NVS valstis

137,5

12,5

7,1

114,2

8,7

-8,2

pārējās valstis

228,1

20,8

-3,1

161,1

12,2

-41,7

*Sākot ar 2020.gada 1.februāri Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada martā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar  118 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 45 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2020. gada martā salīdzinājumā ar 2019. gada martu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 12,6 milj. eiro jeb 37,1 % (visvairāk tika eksportēts uz Nigēriju – 33,5 milj. eiro). Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot elektroenerģijas eksportam par 6,8 milj. eiro jeb 50 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. martu

2020. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 098 469

100

-0,7

3,5

1,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

181 572

16.5

-14,8

-0,4

-0,3

elektroierīces un elektroiekārtas

115 305

10,5

3,6

-9,6

-1,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

62 248

5,7

-5,0

-0,9

-5,0

graudaugu produkti

53 770

4,9

39,0

86,7

19,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

48 982

4,5

-24,2

-16,1

-15,0

farmācijas produkti  

47 081

4,3

20,3

44,4

19,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

44 957

4,1

-2,1

2,6

-18,2

dzelzs un tērauds

44 074

4,0

-5,7

2,8

26,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

42 002

3,8

-25,3

-1,7

-11,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

40 372

3,7

0,5

4,4

7,6

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa kāpumu 2020. gada martā salīdzinājumā ar 2019. gada martu ietekmēja viskiju importa pieaugums par 3,6 milj. eiro jeb 31,9 %. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumu importa kritums par 3,6 milj. eiro jeb 13,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. martu

2020. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 318 690

100

-8,4

14,1

-0,4

elektroierīces un elektroiekārtas

137 805

10,5

5,9

-3,4

-3,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

128 978

9,8

0,9

7,0

2,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

107 289

8,1

-7,0

22,7

-1,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

71 647

5,4

-13,2

12,9

-36,0

farmācijas produkti

64 429

4,9

1,1

29,1

20,1

plastmasas un to izstrādājumi

57 911

4,4

4,1

14,6

8,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

49 184

3,7

11,0

44,9

1,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

48 660

3,7

-10,0

15,2

4,3

dzelzs un tērauds

42 577

3,2

-14,9

-0,3

-6,1

dzelzs un tērauda izstrādājumi

35 139

2,7

7,6

13,9

6,3

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi