Preses relīze

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 5,6 % lielāks nekā pirms gada

2020. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,22 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 5,6 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 9,5 %, bet importa vērtība par 2,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati par pēdējo mēnesi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Februārī Latvija eksportēja preces 1,06 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,16 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada februāri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 46,2 % līdz  47,9 %.

Šī gada divos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 4,46 miljardus eiro – par 206,7 miljoniem eiro jeb 4,9 % vairāk nekā 2019. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 2,14 miljardus eiro (pieaugums par 164,6 milj. eiro jeb 8,4 %), bet importa – 2,32 miljardus eiro (pieaugums par 42 milj. eiro jeb 1,8 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada februārī salīdzinājumā ar 2019. gada februāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 7,6 % un importa par 4,1 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 1,4 %, bet importa vērtība par 0,3 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri:

Februārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,9 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8 %), Zviedrija (7,1 %) un Vācija (7 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,8 % no importa kopapjoma), Vācija (10,6 %), Polija (10,1 %) un Igaunija (8,4 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 8,2 %, bet importā – 6,5 %.

2020. gada februārī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada februāri kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 2,4 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā palielinājās par 1,5 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 0,7 procentpunktiem un samazinājās par 1,6 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. februāri

Pavisam

1 061,8

100

9,5

1 155,4

100

2,2

Eiropas Savienības valstis*

717,5

67,6

5,7

897,7

77,7

4,3

eirozonas valstis

521,6

49,1

5,4

673,1

58,3

1,6

NVS valstis

129,9

12,2

16,7

109,2

9,5

-13,3

pārējās valstis

214,4

20,2

19,5

148,5

12,8

3,5

* Sākot ar 2020. gada 1. februāri, Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar  124 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 44 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Grafiks - Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Elektroierīču un elektroiekārtu eksporta kāpumu 2020. gada februārī salīdzinājumā ar 2019. gada februāri ietekmēja mobilo telefonu eksporta pieaugums par 6,4 milj. eiro jeb 25,5 %. Savukārt farmācijas produktu eksports samazinājās, sarūkot medikamentu eksportam par 9,5 milj. eiro jeb 27 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. februāri

2020. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 061 831

100

9,5

-1,1

-1,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

182 295

17,2

-4,3

-4,5

0,1

elektroierīces un elektroiekārtas

127 516

12,0

27,5

-1,9

11,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

62 796

5,9

22,1

-5,4

-2,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

58 393

5,5

6,8

13,4

2,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

43 809

4,1

-5,0

11,1

-20,6

dzelzs un tērauds

42 869

4,0

4,6

59,8

23,7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

42 745

4,0

-7,3

-7,5

-10,2

dzelzs un tērauda izstrādājumi

38 682

3,6

8,9

8,2

3,9

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

34 048

3,2

25,0

-4,4

3,3

farmācijas produkti

32 609

3,1

-13,3

9,5

-18,0

Elektroierīču un elektroiekārtu importa kāpumu 2020. gada februārī salīdzinājumā ar 2019. gada februāri ietekmēja mobilo telefonu importa pieaugums par 5,5 milj. eiro jeb 20,4 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 12,2 milj. eiro jeb 96,5 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. februāri

2020. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 155 410

100

2,2

-0,9

-12,2

elektroierīces un elektroiekārtas

142 679

12,3

20,3

-9,9

1,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

120 574

10,4

9,5

10,9

-3,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

87 431

7,6

-13,2

2,0

-19,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

63 434

5,5

-31,2

-7,8

-44,5

plastmasas un to izstrādājumi

50 526

4,4

4,3

3,6

-5,3

farmācijas produkti

49 909

4,3

0,03

-0,6

-6,9

dzelzs un tērauds

42 715

3,7

-7,4

-26,1

-6,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

42 240

3,7

-16,2

1,7

-10,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

33 938

2,9

-19,3

-2,8

-30,8

dzelzs un tērauda izstrādājumi

30 852

2,7

13,1

7,5

-5,6

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Andra Dēze
E-pasts:
Andra.Deze@csb.gov.lv
Tālr.: 67366695

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi