Preses relīze

Janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,2 % lielāks nekā pirms gada

2020. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,24 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 4,2 % lielāks nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība palielinājās par 7,2 %, bet importa vērtība par 1,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Janvārī Latvija eksportēja preces 1,07 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,17 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada janvāri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 46,5 % līdz  47,9 %.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada janvārī salīdzinājumā ar 2019. gada janvāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 6,8 % un importa par 2,2 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 2,9 %, bet importa vērtība samazinājās par 7,4 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada janvārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri:

Janvārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,2 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5 %), Vācija (8,6 %) un Zviedrija (6,5 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,5 % no importa kopapjoma), Vācija (10,2 %), Polija (9,4 %) un Igaunija (9 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā janvārī veidoja 6,6 %, bet importā – 7,1 %.

2020. gada janvārī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada janvāri kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 3,6 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā palielinājās par 1,8 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,1 procentpunktu un par 1,2 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. janvāri

Pavisam

1 073,4

100

7,2

1 166,4

100

1,5

Eiropas Savienības valstis

790,9

73,7

2,3

910,6

78,1

3,9

eirozonas valstis

550,2

51,3

6,1

665,4

57,0

2,8

NVS valstis

108,9

10,1

6,8

114,6

9,8

-9,5

pārējās valstis

173,6

16,2

38,3

141,2

12,1

-3,4

2020. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 118 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 53 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Grafiks - Latvijas ārējās tirdzniecības bilance (preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2020. gada janvārī salīdzinājumā ar 2019. gada janvāri ietekmēja kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 14,7 milj. eiro jeb 46 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot elektroenerģijas eksportam par 10,2 milj. eiro jeb 31,4 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. janvāri

2019. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 073 361

100

7,2

6,0

0,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

190 872

17,8

-8,6

25,7

4,0

elektroierīces un elektroiekārtas

129 958

12,1

18,9

20,3

15,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

66 399

6,2

33,0

-8,0

5,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

51 470

4,8

-16,2

20,5

-11,2

graudaugu produkti

50 643

4,7

40,4

-15,8

16,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

46 203

4,3

-21,6

11,9

-5,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

39 423

3,7

-2,5

-36,8

-28,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

35 757

3,3

8,4

36,8

-3,3

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

35 606

3,3

37,9

10,4

10,7

plastmasas un to izstrādājumi  

33 560

3,1

24,6

48,6

15,7

Dzelzs un tērauda izstrādājumu importa kāpumu 2020. gada janvārī salīdzinājumā ar 2019. gada janvāri ietekmēja dažādu dzelzs vai tērauda izstrādājumu importa pieaugums par 1 milj. eiro jeb 24,7 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja elektroenerģijas importa kritums par 15,4 milj. eiro jeb 58,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. janvāri

2019. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 166 354

100

1,5

-15,7

-11,1

elektroierīces un elektroiekārtas

158 316

13,6

9,7

5,7

14,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

108 759

9,3

-10,3

-19,9

-13,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

85 755

7,4

-6,8

-20,0

-21,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

68 773

5,9

-22,2

-19,4

-40,9

dzelzs un tērauds

57 777

5,0

7,6

72,8

27,9

farmācijas produkti

50 203

4,3

2,0

1,0

-6,1

plastmasas un to izstrādājumi

48 766

4,2

4,2

11,8

-8,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

41 549

3,6

-14,3

-3,7

-13,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

34 903

3,0

-0,7

-22,5

-28,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

28 689

2,5

12,9

17,9

-11,4

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Andra Dēze
E-pasts:
Andra.Deze@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi