Preses relīze

Decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 8,2 % lielāks nekā pirms gada

2019. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,4 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 8,2 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 3,9 %, bet importa vērtība par 11,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Decembrī Latvija eksportēja preces 1,01 miljarda eiro apmērā, bet importēja par 1,38 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2018. gada decembri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 44 % līdz 42,3 %.

2019. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 28,52 miljardus eiro – par 14,7 miljoniem eiro jeb 0,1 % mazāk nekā 2018. gadā. Eksporta vērtība veidoja 12,8 miljardus eiro (pieaugums par 52 milj. eiro jeb 0,4 %), bet importa – 15,73 miljardus eiro (samazinājums par 66,7 milj. eiro jeb 0,4 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2019. gada decembrī salīdzinājumā ar 2018. gada decembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 2,7 % un importa par 7,4 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 4,1 % un importa vērtība – par 11,6 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2019. gada decembrī, salīdzinot ar 2018. gada decembri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2019. gada decembrī, salīdzinot ar 2018. gada decembri:

Decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,4 %), Vācija (6,1 %) un Zviedrija (5,6 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,2 % no importa kopapjoma), Vācija (10,9 %), Polija (8 %) un Igaunija (7,1 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm decembrī Latvijas nozīmīgākais partneris eksportā bija Krievija, kuras īpatsvars veidoja 10,1 % no eksporta kopapjoma, bet nozīmīgākais partneris importā bija Kanāda – 12,6 % no importa kopapjoma.

2019. gada decembrī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018. gada decembri kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 3,7 procentpunktiem un kopējā importa vērtībā – par 1,2 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 0,7 procentpunktiem un samazinājās par 3,7 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2019. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. decembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. decembri

Pavisam

1 013,0

100

3,9

1 383,4

100

11,6

Eiropas Savienības valstis

682,5

67,4

-1,5

993,1

71,8

9,7

eirozonas valstis

476,9

47,1

3,1

737,9

53,3

10,2

NVS valstis

155,8

15,4

8,7

109,2

7,9

-23,8

pārējās valstis

174,7

17,2

26,0

281,1

20,3

46,5

2019. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 122 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2019. gada decembrī salīdzinājumā ar 2018. gada decembri ietekmēja kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 28,3 milj. eiro jeb 2,4 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta samazinājumu visvairāk ietekmēja elektroenerģijas eksporta kritums par 7,9 milj. eiro jeb 45,5 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2019. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. decembri

2019. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 012 971

100

3,9

-10,8

-4,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

151 872

15,0

-11,3

-10,9

-17,9

elektroierīces un elektroiekārtas

108 070

10,7

-2,9

-15,0

-3,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

72 203

7,1

22,7

9,0

16,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

62 370

6,2

14,8

-23,5

14,2

graudaugu produkti

60 118

5,9

96,6

68,4

47,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

42 706

4,2

-12,0

-20,3

-26,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti  

41 703

4,1

-19,6

-6,1

-15,9

farmācijas produkti

35 920

3,5

-17,5

-9,1

-11,7

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

32 240

3,2

35,6

-15,3

2,2

dzelzs un tērauda izstrādājumi

26 136

2,6

-5,5

-32,1

-29,5

Importa kāpumu preču grupā “gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas” 2019. gada decembrī salīdzinājumā ar 2018. gada decembri ietekmēja lidmašīnu iegāde – pieaugums par 113,4 milj. eiro. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs un neleģēta tērauda velmējumu importa kritums par 15,1 milj. eiro jeb 45,8 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2019. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. decembri

2019. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 383 389

100

11,6

10,7

6,5

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

189 806

13,7

2,8 reizes

15,2 reizes

4,5 reizes

elektroierīces un elektroiekārtas

149 729

10,8

19,4

-8,6

9,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

135 698

9,8

-8,7

17,6

7,5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

107 171

7,7

1,5

10,2

-1,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

85 300

6,2

-9,8

-8,0

-27,2

farmācijas produkti

49 700

3,6

3,5

-2,8

-6,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

45 066

3,3

4,6

-8,6

-7,7

plastmasas un to izstrādājumi

43 617

3,2

6,4

-8,7

-17,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

43 129

3,1

3,3

-10,4

-9,6

dzelzs un tērauds

33 435

2,4

-37,0

-16,1

-28,4

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi