Preses relīze

Augustā Latvijas eksportēto preču vērtība par 2,1 % mazāka nekā pirms gada

Kuras ir Latvijas svarīgākās eksportpreces? Uz kurieni tās eksportē? Noskaidro CSP jaunajā eksporta un importa datu analīzes rīkā

2019. gada augustā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,37 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 9,5 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 2,1 %, bet importa vērtība – par 15,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Augustā Latvija eksportēja preces 1,1 miljarda eiro apmērā, bet importēja par 1,28 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2018. gada augustu ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 42,7 % līdz  46,3 %.

Šī gada pirmajos astoņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 18,65 miljardus eiro – par 131,3 miljoniem eiro jeb 0,7 % vairāk nekā 2018. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 8,32 miljardus eiro (palielinājums par 31,7 milj. eiro jeb 0,4 %), bet importa – 10,33 miljardus eiro (pieaugums par 99,6 milj. eiro jeb 1 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2019. gada augustā salīdzinājumā ar 2018. gada augustu eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 0,5 % un importa par 13,2 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 1,7 %, bet un importa vērtība samazinājās par 2,8 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2019. gada augustā, salīdzinot ar 2018. gada augustu:

Svarīgākās izmaiņas importā 2019. gada augustā, salīdzinot ar 2018. gada augustu:

Augustā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (18 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,2 %), Vācija (7,6 %) un Zviedrija (6,6 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (20,3 % no importa kopapjoma), Vācija (10,4 %), Polija (9,3 %) un Igaunija (8,4 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā augustā veidoja 10,2 %, bet importā – 7,9 %.

 

2019. gada augustā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018. gada augustu palielinājās kopējā eksporta vērtībā par 0,5 procentpunktu un importa vērtībā – par 9,6 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 1,5 procentpunktiem un samazinājās par 4,1 procentpunktu importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2019. gada augustā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. augustu

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. augustu

Pavisam

1 097,7

100

-2,1

1 275,2

100

-15,1

Eiropas Savienības valstis

779,9

71,0

-1,3

1 004,8

78,8

-3,4

eirozonas valstis

544,0

49,6

1,5

745,1

58,4

-2,9

NVS valstis

153,5

14,0

9,8

147,3

11,5

-37,0

pārējās valstis

164,3

15,0

-13.7

123,1

9,7

-46,1

2019. gada augustā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar  114 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 44 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2019. gada augustā salīdzinājumā ar 2018. gada augustu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 52,9 milj. eiro jeb 4,1 reizi. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču eksports samazinājās, sarūkot turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu dzinēju eksportam par 51,1 milj. eiro.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2019. gada augustā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. augustu

2019. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 097 681

100

-2,1

5,6

2,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

178 142

16,2

-15,1

1,1

-7,9

elektroierīces un elektroiekārtas

111 856

10,2

5,3

-3,4

1,0

graudaugu produkti

80 037

7,3

3,1 reizi

19,3 reizes

2,5 reizes

mehānismi un mehāniskās ierīces

62 386

5,7

-44,2

-10,6

-14,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

58 330

5,3

-7,9

7,7

8,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

50 845

4,6

-7,0

-13,5

-15,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

44 630

4,1

-25,6

-10,0

-18,8

farmācijas produkti

43 046

3,9

41,0

8,2

11,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

39 416

3,6

9,5

6,1

10,2

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

31 684

2,9

-3,3

4,9

4,6

Dzelzs un tērauda izstrādājumu importa kāpumu 2019. gada augustā salīdzinājumā ar 2018. gada augustu ietekmēja dzelzs vai tērauda izstrādājumu dzelzceļiem un tramvaju ceļiem importa pieaugums par 2,4 milj. eiro jeb 10,7 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 73,8 milj. eiro jeb 66,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2019. gada augustā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. augustu

2019. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 275 235

100

-15,1

-7,6

-5,1

minerālais kurināmais, nafta un tās   pārstrādes produkti

150 868

11,8

-42,6

-10,1

6,4

elektroierīces un elektroiekārtas

131 723

10,3

-3,1

-7,2

-3,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

105 806

8,3

-26,9

-21,2

-22,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

93 003

7,3

0,3

-21,9

-16,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

53 468

4,2

-9,6

-0,9

10,7

plastmasas un to izstrādājumi

52 034

4,1

-3,7

-14,4

-2,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

46 239

3,6

-4,6

11,4

-5,8

farmācijas produkti

45 138

3,5

-3,9

-5,9

-14,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

38 448

3,0

15,2

2,6

19,7

dzelzs un tērauds

35 667

2,8

-33,7

-28,1

-31,4

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi