Preses relīze

Jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 10,3 % mazāks nekā pirms gada

2019. gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,19 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 10,3 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 8,2 %, bet importa vērtība – par 11,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 982,9 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,21 miljardu eiro.

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 13,83 miljardus eiro – par 336,1 miljonu eiro jeb 2,5 % vairāk nekā 2018. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 6,18 miljardus eiro (palielinājums par 20,6 milj. eiro jeb 0,3 %), bet importa – 7,65 miljardus eiro (pieaugums par 315,5 milj. eiro jeb 4,3 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2019. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 3,4 % mazāka un importa – par 7,2 %, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 0,1 %, bet importa vērtība samazinājās par 12,2 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2019. gada jūnijā, salīdzinot ar 2018. gada jūniju:

  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 7,3 milj. eiro jeb 8,8 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports mazāks par 40,1 milj. eiro jeb 20 %,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports mazāks par 20,8 milj. eiro jeb 20,4 %,
  • koka un tā izstrādājumu eksports mazāks par 17,5 milj. eiro jeb 9 %,
  • augu valsts produktu eksports mazāks par 6,2 milj. eiro jeb 9 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2019. gada jūnijā, salīdzinot ar 2018. gada jūniju:

  • minerālproduktu imports lielāks par 17,8 milj. eiro jeb 13,5 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports mazāks par 79,2 milj. eiro jeb 25,2 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports mazāks par 66,3 milj. eiro jeb 34,8 %, 
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports mazāks par 21,9 milj. eiro jeb 19,4 %,
  • koka un tā izstrādājumu imports mazāks par 6,7 milj. eiro jeb 12,8 %.

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,5 %), Vācija (6,7 %) un Zviedrija (6,6 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,4 % no importa kopapjoma), Vācija (11,4 %), Polija (9,4 %) un Igaunija (9,2 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 8,5%, bet importā – 8,3 %.

2019. gada jūnijā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju palielinājās kopējā eksporta vērtībā par 4,7 procentpunktiem un importa vērtībā - par 5,9 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars palielinājās par 0,4 procentpunktiem eksportā un par 2,8 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2019. gada jūnijā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. jūniju

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. jūniju

Pavisam

982,9

100

-8,2

1 208,8

100

-11,9

Eiropas Savienības valstis

725,0

73,8

-1,9

960,1

79,4

-4,8

eirozonas valstis

498,7

50,7

0,7

717,9

59,4

-5,6

NVS valstis

125,6

12,8

-5,5

141,2

11,7

15,8

pārējās valstis

132,3

13,4

-33,2

107,5

8,9

-55,5

2019. gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 124 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā izrādījās tirdzniecībā ar 40 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance (preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta kāpumu 2019. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju nodrošināja sašķidrinātas dabasgāzes eksports 5,9 milj. eiro vērtībā (šī prece pirms gada netika eksportēta). Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču eksports samazinājās, izpaliekot turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu dzinēju eksportam (2018. gada jūnijā šī prece tika eksportēta 36,6 milj. eiro vērtībā).

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2019. gada jūnijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. jūniju

2019. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

982 941

100

-8,2

-8,0

-8,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

177 336

18,0

-9,0

-4,6

-9,5

elektroierīces un elektroiekārtas

98 428

10,0

-4,7

-12,7

-10,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

62 129

6,3

-36,2

1,6

-20,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

59 240

6,0

-0,05

-9,4

-1,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

50 904

5,2

0,7

-1,5

-8,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

43 439

4,4

0,6

-12,0

-18,4

dzelzs un tērauda izstrādājumi

35 532

3,6

-1,3

-10,7

0,7

graudaugu produkti

34 594

3,5

-21,0

23,8

3,5

farmācijas produkti

34 554

3,5

-13,7

-10,6

-9,9

plastmasas un to izstrādājumi

29 377

3,0

-6,7

-7,2

1,6

Minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa kāpumu 2019. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa pieaugums par 27,8 milj. eiro jeb 4,3 reizes. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču importa samazinājumu visvairāk ietekmēja turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu dzinēju importa kritums par 64,8 milj. eiro jeb 99,8 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2019. gada jūnijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. jūniju

2019. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 208 779

100

-11,9

-15,5

-10,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

145 600

12,0

15,6

7,7

6,0

elektroierīces un elektroiekārtas

117 791

9,7

-1,2

-5,0

-13,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

117 614

9,7

-4,8

-14,5

4,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

117 548

9,7

-39,8

-13,5

-19,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

54 563

4,5

2,5

11,3

11,8

plastmasas un to izstrādājumi

54 519

4,5

-3,8

-10,5

2,6

farmācijas produkti

48 938

4,0

-13,2

-4,3

-8,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

45 438

3,8

-13,0

-7,9

-9,4

dzelzs un tērauda izstrādājumi

35 477

2,9

5,8

7,4

12,8

dzelzs un tērauds

31 974

2,6

-39,3

-30,4

-40,7

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi