Preses relīze

Martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 11,6 % lielāks nekā pirms gada

2019. gada martā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,46 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 11,6 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 12 %, savukārt importa vērtība – par 11,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Martā Latvija eksportēja preces 1,09 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,36 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2018. gada martu ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 44,3 % līdz  44,4 %.

Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 6,58 miljardus eiro – par 241,6 miljoniem eiro jeb 3,8 % vairāk nekā 2018. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 3,01 miljardu eiro (palielinājums par 117,3 miljoniem eiro jeb 4,1 %), bet importa – 3,57 miljardus eiro (pieaugums par 124,3 miljoniem eiro jeb 3,6 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2019. gada martā salīdzinājumā ar 2018. gada martu eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 13 % un importa par 12 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 4,2 % un importa – par 8,5 %.

 

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2019. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada martu:

 • augu valsts produktu eksports lielāks par 47,3 milj. eiro jeb 2,6 reizes,
 • koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 13,5 milj. eiro jeb 7,0 %,
 • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 11,4 milj. eiro jeb 14,0 %,
 • parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 9,6 milj. eiro jeb 9,7%,
 • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks 7,6 milj. eiro jeb 10,4 %,
 • optisko ierīču un aparatūras, pulksteņu, mūzikas instrumentu eksports mazāks par 5,7 milj. eiro jeb 24,2 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2019. gada martā, salīdzinot ar 2018. gada martu:

 • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 126,1 milj. eiro jeb 2,1 reizi, 
 • pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 11,1 milj. eiro jeb 11,2 %,
 • koka un tā izstrādājumu imports lielāks par 9 milj. eiro jeb 20 %,
 • dažādu gatavo izstrādājumu imports lielāks par 7,7 milj. eiro jeb 25,5 %,
 • minerālproduktu imports mazāks par 37,1 milj. eiro jeb 32,8 %.

 

Martā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,2 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,7 %), Zviedrija (8,5 %) un Vācija (6,9 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,3 % no importa kopapjoma), Vācija (10,2 %), Polija (8,9 %) un Igaunija (7,8 %).Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais eksporta partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā martā veidoja 7,7 %, bet importā Kanāda – 9,4 % no importa kopapjoma.

2019. gada martā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018. gada martu samazinājās gan kopējā eksporta, gan importa vērtībā – atbilstoši par 1,4 procentpunktiem un par 3,4 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars samazinājās par 1,5 procentpunktiem eksportā un par 4,2 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2019. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. martu

Pavisam

1 091,3

100

12,0

1 364,6

100

11,2

Eiropas Savienības valstis

795,6

72,9

9,9

996,1

73,0

6,3

eirozonas valstis

518,0

47,5

5,7

732,2

53,7

8,5

NVS valstis

127,8

11,7

-1,0

121,2

8,9

-24,4

pārējās valstis

167,9

15,4

38,2

247,3

18,1

91,2

 

2019. gada martā, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību, Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 130 partnervalstīm. Negatīva tā izrādījās tirdzniecībā ar 40 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

Grafiks - Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

 

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2019. gada martā salīdzinājumā ar 2018. gada martu ietekmēja kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 41,5 milj. eiro jeb 8,9 reizēm. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 6,4 milj. eiro jeb 43,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2019. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. martu

2019. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 091 298

100

12,0

13,8

5,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

205 575

18,8

7,0

8,3

6,3

elektroierīces un elektroiekārtas

109 945

10,1

1,6

11,2

4,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

66 128

6,1

5,5

28,6

-15,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

62 324

5,7

4,7

12,5

6,0

graudaugu produkti

51 323

4,7

6,9 reizes

2,2 reizes

84,3

dzelzs un tērauds

45 885

4,2

-1,0

11,9

15,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

45 647

4,2

22,3

-1,2

-14,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

41 961

3,8

11,4

21,4

7,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

41 376

3,8

20,3

15,3

20,8

farmācijas produkti

39 169

3,6

3,4

3,9

4,9

Importa kāpumu preču grupā “gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas” 2019. gada martā salīdzinājumā ar 2018. gada martu ietekmēja lidmašīnu iegāde – pieaugums par 125,8 milj. eiro, bet minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu imports samazinājās, sarūkot dabasgāzes gāzveida stāvoklī importam par 41 milj. eiro jeb 96,4 %. 

 

Svarīgākās preces Latvijas importā 2019. gada martā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. martu

2019. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 364 642

100

11,2

24,1

5,6

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

129 439

9,5

41,8 reizes

45,8 reizes

3,8 reizes

elektroierīces un elektroiekārtas

128 112

9,4

9,9

8,4

-3,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

125 386

9,2

-9,2

17,2

-16,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

112 380

8,2

-1,2

13,4

0,9

minerālais kurināmais, nafta un tās   pārstrādes produkti

72 436

5,3

-33,6

-2,7

-37,2

farmācijas produkti

61 372

4,5

20,5

28,4

23,2

plastmasas un to izstrādājumi

55 477

4,1

10,4

14,4

6,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

53 723

3,9

19,9

7,4

8,3

dzelzs un tērauds

50 790

3,7

-19,5

9,1

-8,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

43 381

3,2

14,6

2,9

-11,9

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi