Preses relīze

Februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 0,4 % mazāks nekā pirms gada

2019. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,06 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 0,4 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 1 %, savukārt importa vērtība samazinājās par 1,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Februārī Latvija eksportēja preces 959 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,1 miljardu eiro. Salīdzinājumā ar 2018. gada februāri ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 45,9 % līdz  46,6 %.

Šī gada pirmajos divos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 4,13 miljardus eiro – par 11,8 miljoniem eiro jeb 0,3 % mazāk nekā 2018. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 1,92 miljardus eiro (palielinājums par 3,2 milj. eiro jeb 0,2 %), bet importa - 2,21 miljardu eiro (samazinājums par 15 miljoniem eiro jeb 0,7 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2019. gada februārī salīdzinājumā ar 2018. gada februāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 0,8 % lielāka, bet importa par 1,2 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 0,02 % un importa – par 1 %.

 

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2019. gada februārī, salīdzinot ar 2018. gada februāri:

  • koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 27,2 milj. eiro jeb 16,7 %,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks 10,5 milj. eiro jeb 14,7 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 9,2 milj. eiro jeb 11,9 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports mazāks par 24,1 milj. eiro jeb 13,8 %, 
  • augu valsts produktu eksports mazāks par 11,5 milj. eiro jeb 18,7 %.

 

Svarīgākās izmaiņas importā 2019. gada februārī, salīdzinot ar 2018. gada februāri:

  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 6,7 milj. eiro jeb 7 %,
  • koka un tā izstrādājumu imports lielāks par 5,8 milj. eiro jeb 13,1 %,
  • dažādu gatavo izstrādājumu imports lielāks par 5,1 milj. eiro jeb 19,1 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports mazāks par 36,8 milj. eiro jeb 26,3 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports mazāks par 9,7 milj. eiro jeb 4,1 %.

Februārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,5 %), Vācija (8,2 %) un Zviedrija (7,4 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,7 % no importa kopapjoma), Vācija (12,3 %), Polija (9,3 %) un Igaunija (8 %).Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 8 %, bet importā – 6,9 %.

2019. gada februārī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018. gada februāri palielinājās gan kopējā eksporta, gan importa vērtībā – atbilstoši par 4,2 procentpunktiem un par 3 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars samazinājās par 0,7 procentpunktiem eksportā, bet pieauga par 1,3 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2019. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. februāri

Pavisam

959,0

100

1,0

1 099,5

100

-1,7

Eiropas Savienības valstis

727,0

75,8

6,9

860,6

78,3

2,2

eirozonas valstis

485,2

50,6

8,2

637,8

58,0

2,2

NVS valstis

111,3

11,6

-4,8

121,8

11,1

11,3

pārējās valstis

120,7

12,6

-20,9

117,1

10,7

-29,9

 

2019. gada februārī, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību, Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 117 partnervalstīm. Negatīva tā izrādījās tirdzniecībā ar 43 valstīm.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

grafiks - Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Koka un tā izstrādājumu, kokogles eksporta kāpumu 2019. gada februārī salīdzinājumā ar 2018. gada februāri ietekmēja kurināmās koksnes eksporta pieaugums par 17,3 milj. eiro jeb 99,4 %. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču eksports samazinājās, sarūkot turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu dzinēju eksportam par 22,3 milj. eiro.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2019. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. februāri

2019. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

959 006

100

1,0

-0,4

-7,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

189 817

19,8

16,7

-8,8

-0,6

elektroierīces un elektroiekārtas

98 894

10,3

-4,3

-7,3

-6,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

55 407

5,8

-9,2

-7,6

-6,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

51 425

5,4

-27,7

3,6

-35,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

46 199

4,8

16,2

14,9

-12,3

dzelzs un tērauds

40 997

4,3

-13,1

2,4 reizes

1,9

farmācijas produkti

37 701

3,9

8,7

15,7

3,0

dzelzs un tērauda izstrādājumi

35 884

3,7

10,9

19,2

5,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

34 559

3,6

-9,1

-12,0

-12,6

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

28 510

3,0

15,0

3,1

-3,7

 

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa kāpumu 2019. gada februārī salīdzinājumā ar 2018. gada februāri ietekmēja viskija importa pieaugums par 3,2 milj. eiro jeb 30,1 %. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču importa samazinājumu visvairāk ietekmēja turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu dzinēju importa kritums par 13,6 milj. eiro jeb 96,8 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2019. gada februārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. februāri

2019. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 099 477

100

-1,7

-0,7

-14,9

elektroierīces un elektroiekārtas

118 157

10,7

-2,5

-17,9

-10,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

106 939

9,7

-5,9

-8,1

-29,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

99 072

9,0

10,5

14,3

-10,6

minerālais kurināmais, nafta un tās   pārstrādes produkti

74 411

6,8

-4,7

16,0

-35,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

50 022

4,5

13,3

3,2

1,8

plastmasas un to izstrādājumi

48 496

4,4

0,8

1,2

-6,7

farmācijas produkti

47 784

4,3

-3,7

-1,6

-3,3

dzelzs un tērauds

46 546

4,2

-3,7

-15,2

-16,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

42 157

3,8

15,6

20,4

-14,2

dzelzs un tērauda izstrādājumi

27 065

2,5

-1,7

6,4

-13,1

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi