Preses relīze

2018. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 2,25 miljardiem eiro lielāks nekā pirms gada

2018. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 27,8 miljardus eiro – par 2,25 miljardiem eiro jeb 8,8 % vairāk nekā 2017. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Eksporta vērtība veidoja 12,34 miljardus eiro (palielinājums par 833,9 milj. eiro jeb 7,2 %), bet importa – 15,46 miljardus eiro (pieaugums par 1,42 miljardiem eiro jeb 10,1 %).

2018. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,15 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 0,4 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 1,3 %, savukārt importa vērtība pieauga par 0,3 %, Decembrī Latvija eksportēja preces 943,7 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,2 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada decembri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 44,4 % līdz  44 %.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2018. gada decembrī salīdzinājumā ar 2017. gada decembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 3,6 % un importa par 6,2 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība samazinājās par 0,7 %, bet importa – pieauga par 3,4 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2018. gada decembrī, salīdzinot ar 2017. gada decembri:

  • koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 24,5 milj. eiro jeb 17 %,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 8,7 milj. eiro jeb 13,6 %,  
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports mazāks par 14,5 milj. eiro jeb 8,2 %,
  • minerālproduktu eksports mazāks par 9,9 milj. eiro jeb 19,2 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports mazāks par 8,1 milj. eiro jeb 7,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2018. gada decembrī, salīdzinot ar 2017. gada decembri:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 30,9 milj. eiro jeb 21,4 %,
  • koka un tā izstrādājumu imports lielāks par 6,7 milj. eiro jeb 18,5 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 6,4 milj. eiro jeb 6,1 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports mazāks par 31,3 milj. eiro jeb 10,5 %,
  • minerālproduktu imports mazāks par 15 milj. eiro jeb 16,6 %.

Decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,2 %), Zviedrija (7 %) un Dānija (5,7 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16 % no importa kopapjoma), Vācija (10,9 %), Polija (9 %) un Igaunija (7,8 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 10,6 %, bet importā – 8,4 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2018. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. decembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. decembri

Pavisam

943,7

100

-1,3

1 202,6

100

0,3

Eiropas Savienības valstis

669,7

71,0

2,0

872,3

72,5

-6,3

eirozonas valstis

440,2

46,7

-3,7

646,1

53,7

-3,4

NVS valstis

142,3

15,1

-6,6

137,2

11,4

2,2

pārējās valstis

131,7

13,9

-10,8

193,1

16,1

44,1

Dzelzs un tērauda eksporta kāpumu 2018. gada decembrī salīdzinājumā ar 2017. gada decembri ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu eksporta pieaugums par 11,5 milj. eiro. Savukārt graudaugu produktu eksports samazinājās, sarūkot kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 17,4 milj. eiro jeb 48,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2018. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. decembri

2018. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

943 671

100

-1,3

-19,2

-8,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

168 698

17,9

17,0

-15,6

-8,8

elektroierīces un elektroiekārtas

106 743

11,3

1,1

-13,1

2,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

56 481

6,0

-21,8

-39,9

-32,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

54 757

5,8

-11,4

-29,6

3,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

51 161

5,4

-4,9

-27,4

-13,2

farmācijas produkti

37 161

3,9

-10,0

1,0

0,7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

36 540

3,9

-23,2

-21,5

-11,9

dzelzs un tērauds

32 584

3,5

46,3

-19,6

-21,0

graudaugu produkti

31 033

3,3

-28,1

-1,7

4,1

dzelzs un tērauda izstrādājumi

27 780

2,9

10,3

-27,5

-18,4

 

Importa kāpumu preču grupā “gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas” 2018. gada decembrī salīdzinājumā ar 2017. gada decembri ietekmēja lidmašīnu iegāde – pieaugums par 31,6 milj. eiro. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 9,6 milj. eiro jeb 22,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2018. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. decembri

2018. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 202 618

100

0,3

-7,5

-6,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

145 109

12,1

-6,6

4,1

-3,9

elektroierīces un elektroiekārtas

121 760

10,1

-14,7

-16,3

-8,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

108 157

9,0

1,0

4,9

-0,7

minerālais kurināmais, nafta un tās   pārstrādes produkti

70 039

5,8

-19,0

-35,6

-40,8

gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

66 061

5,5

97,5

22,1 reizi

88,4

dzelzs un tērauds

51 088

4,2

-2,8

-8,4

-8,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

47 473

3,9

6,8

-18,6

-3,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

43 094

3,6

18,6

-24,8

-10,5

farmācijas produkti

41 416

3,4

-12,8

-29,5

-18,0

plastmasas un to izstrādājumi

41 379

3,4

-6,1

-24,0

-20,6

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pas
ts: Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi