Preses relīze

Oktobrī Latvijas eksportēto preču vērtība par 0,5 % lielāka nekā pirms gada

2019. gada oktobrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,56 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 7 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 0,5 %, bet importa vērtība samazinājās par 12,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Oktobrī Latvija eksportēja preces 1,21 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,35 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 43,8 % līdz 47,3 %.

Šī gada desmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 23,68 miljardus eiro – par 77,7 miljoniem eiro jeb 0,3 % mazāk nekā 2018. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 10,62 miljardus eiro (palielinājums par 62,5 milj. eiro jeb 0,6 %), bet importa – 13,06 miljardus eiro (samazinājums par 140,2 milj. eiro jeb 1,1 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2019. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 0,9 % un importa par 12,8 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 1 %, bet importa vērtība samazinājās par 4,4 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2019. gada oktobrī, salīdzinot ar 2018. gada oktobri:

Oktobrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,2 %), Vācija (6,7 %) un Zviedrija (5,9 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,5 % no importa kopapjoma), Vācija (10,9 %), Polija (9,6 %) un Igaunija (8,2 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā oktobrī veidoja 11,2 %, bet importā – 6,8 %.

2019. gada oktobrī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 1,3 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā palielinājās par 8,3 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 1,9 procentpunktiem un samazinājās par 2,6 procentpunktiem importā.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2019. gada oktobrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. oktobri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2018. g. oktobri

Pavisam

1 210,2

100

0,5

1 350,1

100

-12,8

Eiropas Savienības valstis

841,2

69,5

-1,4

1 080,1

80,0

-2,6

eirozonas valstis

589,8

48,7

3,1

800,8

59,3

-2,9

NVS valstis

186,0

15,4

14,7

140,9

10,4

-30,0

pārējās valstis

183,0

15,1

-3,1

129,1

9,6

-45,6

2019. gada oktobrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar  132 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 43 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

 

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2019. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 16,4 milj. eiro jeb 51,7 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksporta samazinājumu visvairāk ietekmēja elektroenerģijas eksporta kritums par 6,6 milj. eiro jeb 44,4 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2019. gada oktobrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. oktobri

2019. g. 

septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 210 237

100

0,5

11,3

13,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

182 897

15,1

-12,4

12,5

-3,3

elektroierīces un elektroiekārtas

127 857

10,6

2,2

13,5

13,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

79 353

6,6

16,9

20,6

48,6

graudaugu produkti

75 283

6,2

2 reizes

26,8

2 reizes

mehānismi un mehāniskās ierīces

65 571

5,4

-23,4

6,9

-1,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

61 794

5,1

-5,5

6,1

2,8

farmācijas produkti

54 751

4,5

16,9

40,1

37,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

44 018

3,6

-33,1

3,6

-16,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

38 979

3,2

2,6

-8,7

5,8

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

38 949

3,2

17,5

14,7

27,9

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa kāpumu 2019. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri ietekmēja dzirkstošo vīnu importa pieaugums par 2,6 milj. eiro jeb 49,3 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 26,2 milj. eiro jeb 50,4 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2019. gada oktobrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2018. g. oktobri

2019. g. 

septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 350 135

100

-12,8

-0,4

2,2

elektroierīces un elektroiekārtas

162 313

12,0

-0,7

17,1

19,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

124 840

9,2

-25,6

4,1

-5,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

122 926

9,1

-31,6

-8,7

-2,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

105 250

7,8

-22,4

4,5

-6,9

farmācijas produkti

59 392

4,4

-1,8

20,1

11,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

58 407

4,3

10,5

-3,5

20,1

plastmasas un to izstrādājumi  

55 158

4,1

-3,5

1,5

2,9

dzelzs un tērauds

49 824

3,7

-21,1

24,9

1,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

49 351

3,7

-11,4

8,7

1,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

33 040

2,4

-11,3

2,2

0,9

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
E-pasts:
Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi