Preses relīze

Novembrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 7 % lielāks nekā pirms gada

2018. gada novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,47 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 7 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība palielinājās par 5,2 % un importa vērtība – par 8,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Novembrī Latvija eksportēja preces 1,17 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,3 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada novembri ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties no 48,1 % līdz  47,3 %.

2018. gada vienpadsmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,64 miljardus eiro – par 2,25 miljardiem eiro jeb 9,6 % vairāk nekā 2017. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 11,4 miljardus eiro (palielinājums par 844,8 milj. eiro jeb 8 %), bet importa – 14,24 miljardus eiro (pieaugums par 1,4 miljardiem eiro jeb 10,9 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2018. gada novembrī salīdzinājumā ar 2017. gada novembri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 4,3 % un importa par 9,1 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 3,5 %, bet importa – samazinājās par 7,5 %.

 

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2017. gada novembri:

  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports lielāks par 45,1 milj. eiro jeb 26,2 %,
  • koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 25,8 milj. eiro jeb 14,8 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 11,6 milj. eiro jeb 9,8 %,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 10,9 milj. eiro jeb 13,7 %,
  • augu valsts produktu eksports mazāks par 54,5 milj. eiro jeb 44,9 %.

 

Svarīgākās izmaiņas importā 2018. gada novembrī, salīdzinot ar 2017. gada novembri:

  • parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 24,1 milj. eiro jeb 26,8  %,
  • minerālproduktu imports lielāks par 20,3 milj. eiro jeb 21,8 %,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 18,2 milj. eiro jeb 15,3 %,
  • koka un tā izstrādājumu imports lielāks par 17,4 milj. eiro jeb 43,5 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports mazāks par 14,3 milj. eiro jeb 11,7 %.

 

Novembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,1 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Zviedrija (8,2 %) un Vācija (6,6 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,7 % no importa kopapjoma), Vācija (11,4 %), Polija (9 %) un Igaunija (8,2 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā novembrī veidoja 11,2 %, bet importā – 7,8 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2018. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. novembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. novembri

Pavisam

1 168,2

100

5,2

1 300,6

100

8,6

Eiropas Savienības valstis

817,7

70,0

7,8

1 009,1

77,6

3,9

eirozonas valstis

541,5

46,4

4,5

750,8

57,7

3,2

NVS valstis

176,7

15,1

10,7

145,4

11,2

33,2

pārējās valstis

173,8

14,9

-9,4

146,1

11,2

24,8

Mehānismu un mehānisko ierīču eksporta kāpumu 2018. gada novembrī salīdzinājumā ar 2017. gada novembri ietekmēja turboreaktīvo dzinēju un citādu gāzturbīnu dzinēju eksporta pieaugums par 20,5 milj. eiro. Savukārt graudaugu produktu eksports samazinājās, sarūkot kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 52 milj. eiro jeb 67,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2018. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. novembri

2018. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 168 215

100

5,2

1,0

14,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

199 840

17,1

14,8

-4,1

9,4

elektroierīces un elektroiekārtas

122 865

10,5

9,2

2,5

18,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

93 984

8,0

58,6

11,1

15,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

77 752

6,7

6,8

13,8

48,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

70 459

6,0

9,7

11,0

21,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

46 551

4,0

9,8

-4,0

12,8

dzelzs un tērauds

40 503

3,5

3,6

-5,2

-1,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

38 320

3,3

13,7

-3,5

13,8

farmācijas produkti

36 795

3,1

-2,9

-23,7

-0,8

graudaugu produkti

31 580

2,7

-59,7

7,7

-6,9

Dzelzs un tērauda importa kāpumu 2018. gada novembrī salīdzinājumā ar 2017. gada novembri ietekmēja plakanu dzelzs vai tērauda velmējumu importa pieaugums par 11,1 milj. eiro jeb 79,9%. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja traktoru importa kritums par 6,9 milj. eiro jeb 52,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2018. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. novembri

2018. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 300 643

100

8,6

-13,2

1,7

elektroierīces un elektroiekārtas

145 484

11,2

-1,5

-8,2

9,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

139 458

10,7

2,6

-13,8

-7,4

minerālais kurināmais, nafta un tās   pārstrādes produkti

108 757

8,4

22,5

-28,9

-6,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

103 134

7,9

-12,9

-11,1

-6,1

farmācijas produkti

58 750

4,5

22,7

-7,3

18,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

58 353

4,5

2,1

2,8

18,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

57 291

4,4

43,4

0,9

22,4

dzelzs un tērauds

55 763

4,3

65,0

-13,7

3,6

plastmasas un to izstrādājumi

54 419

4,2

9,9

0,5

5,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

32 684

2,5

14,9

-15,0

5,3

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās t
irdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Tālr.: 67366604

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi