Preses relīze

Oktobrī uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance

2014. gada oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 15,3%, savukārt importa – samazinājās par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Oktobrī Latvija eksportēja preces 1 053,6 milj. eiro apmērā, bet importēja – par 1 135,6 milj. eiro. Līdz ar to ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 48,1% (2014. gada septembrī 44,5%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ārējās tirdzniecības bilanci oktobrī būtiski ietekmēja augu valsts produktu eksporta pieaugums par 41,5 milj. eiro jeb 64,9% salīdzinājumā ar septembri. Tajā skaitā kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksports palielinājās par 27,5 milj. eiro jeb 75,6%. Oktobrī tas visvairāk tika eksportēts uz Irānu – 25,7 milj. eiro, Dienvidāfriku – 11,3 milj. eiro, Vāciju – 7,0 milj. eiro un Lietuvu – 6,0 milj. eiro.

Svarīgākās izmaiņas eksportā oktobrī, salīdzinot ar septembri:

  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu eksports pieauga par 26,7 milj. eiro jeb 19,1%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 26,2 milj. eiro jeb 26,2%,
  • minerālproduktu eksports pieauga par 12,7 milj. eiro jeb 14,8%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports samazinājās par 2,1 milj. eiro jeb 3,1%.

Svarīgākās izmaiņas importā oktobrī, salīdzinot ar septembri:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports samazinājās par 11,6 milj. eiro jeb 15,2%,
  • augu valsts produktu imports saruka par 8,8 milj. eiro jeb 18,3%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 7,2 milj. eiro jeb 11,6%,
  • minerālproduktu imports palielinājās par 14,0 milj. eiro jeb 8,4%,
  • koka un koka izstrādājumu imports pieauga par 6,3 milj. eiro jeb 23,3%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. septembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. septembri

Pavisam

1 053,6

100

+15,3

1 135,6

100

-0,2

Eiropas Savienības valstis

723,4

68,7

+12,2

909,2

80,1

-1,2

   Eiro zonas valstis

308,7

29,3

+14,0

451,2

39,7

-2,8

NVS valstis

166,1

15,8

+7,3

125,8

11,1

+6,2

Pārējās valstis

164,1

15,6

+43,2

100,6

8,9

+1,5

Oktobrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,4%), Vācija (7,0%) un Zviedrija (5,3%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,5% no importa kopapjoma), Polija (11,9%), Vācija (9,7%) un Igaunija (8,1%).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā oktobrī veidoja 11,9%, bet importā – 8,4%.

2014. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2013. gada oktobri preču eksporta vērtība palielinājās par 7,2%, savukārt importa – samazinājās par 5,4%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. oktobri

2014. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 053 567

100

+7,2

+15,3

+24,5

koks un koka izstrādājumi, kokogle

156 254

14,8

+9,9

+6,4

+9,5

elektroierīces un elektroiekārtas

118 489

11,2

+29,4

+32,0

+30,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

93 144

8,8

+11,2

+17,1

+43,7

graudaugu produkti

81 439

7,7

+28,6

+92,4

+3,2 reizes

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

81 146

7,7

+41,8

+31,2

+91,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

48 410

4,6

+1,2

-3,9

+10,7

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

34 865

3,3

+11,5

+9,6

+22,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

34 149

3,2

+0,9

+11,9

+3,1

dzelzs un tērauds

31 750

3,0

+31,2

+25,5

-0,5

mēbeles un citi interjera priekšmeti

27 155

2,6

+27,2

+24,1

+33,4

farmācijas produkti

26 608

2,5

-14,5

-16,1

-3,6

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta palielināšanos 2014. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2013. gada oktobri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 15,0 milj. eiro jeb 31,9%. Savukārt farmācijas produktu eksports samazinājās, sarūkot medikamentu eksportam par 5,3 milj. eiro jeb 19,4%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada oktobrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. oktobri

2014. g. septembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 135 644

100

-5,4

-0,2

+8,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

175 322

15,4

-11,0

+9,0

+16,2

elektroierīces un elektroiekārtas

134 887

11,9

+16,5

+2,5

+23,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

92 079

8,1

-6,4

-0,01

+2,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

59 227

5,2

-35,5

-5,6

-16,1

plastmasas un to izstrādājumi

46 131

4,1

-1,5

-1,9

+8,8

dzelzs un tērauds

45 580

4,0

-4,8

+3,6

+15,6

farmācijas produkti

40 192

3,5

-21,2

-10,0

-6,6

koks un koka izstrādājumi, kokogle

32 994

2,9

+46,8

+24,1

+29,7

Koka un koka izstrādājumu, kokogles importa palielināšanos 2014. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2013. gada oktobri visvairāk ietekmēja zāģmateriālu importa pieaugums par 4,0 milj. eiro jeb 2 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 14,7 milj. eiro jeb 37,3%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


Dati par 2014. gada janvāri un jūliju precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi