Preses relīze

Jūlijā preču eksporta vērtība pieauga par 9%

2014. gada jūlijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 9,0% un importa – par 6,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Jūlijā Latvija eksportēja preces 848,4 milj. eiro apmērā, bet importēja – par 1 055,1 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 44,6% (2014. gada jūnijā 44,1%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksports jūlijā salīdzinājumā ar jūniju pieauga par 21,8 milj. eiro jeb 17,5%. Lielākais pieaugums bija vērojams eksportā uz Lietuvu – par 7,4 milj. eiro jeb 27,0% (galvenokārt mobilajiem telefoniem) un uz Krieviju – par 3,3 milj. eiro jeb 20,8% (galvenokārt  blokkondensatoriem).  Savukārt šo preču imports palielinājās par 47,4 milj. eiro jeb 26,3% – no Ķīnas par 10,0 milj. eiro jeb 86,9% (galvenokārt iekārtām balss, attēlu vai citu datu uztveršanai) un no Vācijas par 7,9 milj. eiro jeb 37,3% (galvenokārt darbmašīnām dažādu cietu materiālu apstrādei).

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūlijā, salīdzinot ar jūniju:

-       minerālproduktu eksports palielinājās par 22,7 milj. eiro jeb 36,8%,

-       koka un koka izstrādājumu eksports pieauga par 16,2 milj. eiro jeb 11,2%,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports samazinājās par 11,6 milj. eiro jeb 16,9%.

Svarīgākās izmaiņas importā jūlijā, salīdzinot ar jūniju:

-       plastmasas un to izstrādājumu imports palielinājās par 9,9 milj. eiro jeb 16,9%,

-       tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 6,8 milj. eiro jeb 15,5%.

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports samazinājās par 20,3 milj. eiro jeb 25,0%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. jūniju

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. jūniju

Pavisam

848,4

100

+9,0

1 055,1

100

+6,9

Eiropas Savienības valstis

617,0

72,7

+10,1

837,8

79,4

+5,6

   Eiro zonas valstis

262,2

30,9

+8,2

449,1

42,6

+9,9

NVS valstis

125,4

14,8

+3,0

120,4

11,4

+4,7

Pārējās valstis

106,1

12,5

+10,0

96,8

9,2

+23,4

 

Jūlijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (19,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5%), Vācija (7,3%) un Polija (6,9%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (15,1% no importa kopapjoma), Polija (11,3%), Vācija (10,7%), Igaunija (8,4%) un Somija (5,8%). Tirdzniecībā ar Krieviju eksporta īpatsvars jūlijā bija 11,1%, bet importa – 5,5%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. jūliju

2014. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

848 430

100

+7,4

+9,0

+0,8

koks un koka izstrādājumi, kokogle

160 227

18,9

+31,3

+11,2

+14,3

elektroierīces un elektroiekārtas

99 336

11,7

+22,3

+23,3

+14,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

77 350

9,1

-6,2

+38,9

+15,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

46 979

5,5

-3,4

+6,8

+7,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

37 143

4,4

-10,4

+18,2

-9,5

dzelzs un tērauds

36 596

4,3

+8,8

+19,5

+10,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

30 306

3,6

+8,9

+8,7

-4,4

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

29 299

3,5

+30,5

+6,2

+5,1

piena pārstrādes produkti, olas, medus

23 574

2,8

-1,0

-3,5

+0,5

plastmasas un to izstrādājumi

22 990

2,7

+13,7

+8,1

+17,0

Koka un koka izstrādājumu, kokogles eksporta palielināšanos 2014. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2013. gada jūliju visvairāk ietekmēja zāģmateriālu eksporta pieaugums par 15,5 milj. eiro jeb 41,3%. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports strauji samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 2,9 milj. eiro jeb 9,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. jūliju

2014. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 055 056

100

-3,5

+6,9

+0,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

134 202

12,7

-20,6

-2,9

-16,1

elektroierīces un elektroiekārtas

124 824

11,8

+29,2

+29,0

+20,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

102 310

9,7

+3,9

+23,3

+13,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

57 104

5,4

-19,5

-11,4

-18,2

plastmasas un to izstrādājumi

45 011

4,3

-2,5

+3,3

+7,8

farmācijas produkti

43 667

4,1

+6,9

+0,6

+1,3

dzelzs un tērauds

39 872

3,8

+16,1

+4,8

+5,4

Elektroierīču un elektroiekārtu importa palielināšanos 2014. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2013. gada jūliju visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa pieaugums par 12,6 milj. eiro jeb 46,7%. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 26,2 milj. eiro jeb 28,8%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

1Dati par 2014. gada aprīli precizēti.

 

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi