Preses relīze

Jūnijā pieaug tirdzniecība ar pārtikas rūpniecības ražojumiem

2014. gada jūnijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 3,8% un importa – par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportējusi preces 778,4 milj. eiro apmērā, bet importējusi – par 986,6 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,1% (2014. gada maijā 45,0%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Neskatoties uz to, ka jūnijā salīdzinājumā ar maiju ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājās, pārtikas rūpniecības ražojumu eksports palielinājās par 6,7 milj. eiro jeb 10,5%. Lielākais pieaugums bija vērojams eksportā uz Krieviju – par 6,9 milj. eiro jeb 31,1% (galvenokārt stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem – par 5,1 milj. eiro) un uz Īriju par 0,6 milj. eiro jeb 4,8 reizes (galvenokārt klijām un atsijām). Tai pat laikā pārtikas rūpniecības ražojumu imports pieauga par 6,6 milj. eiro jeb 8,8% - no Polijas par 2,5 milj. eiro jeb 28,2% (galvenokārt pārtikas izstrādājumiem no miltiem) un no Vācijas par 1,6 milj. eiro jeb 28,7% (galvenokārt stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem).

2014.gada 7.augustā Krievija ir noteikusi aizliegumu noteiktu pārtikas preču importam no ES un citām valstīm. 2014. gada pirmajā pusgadā no kopējās eksporta vērtības uz Krieviju šīs preces Latvijas eksportā veidoja 38,5 milj. eiro jeb 8,1% (2013.gada pirmajā pusgadā atbilstoši 17,5 milj. eiro jeb 3,5%). Plašāka informācija par Krievijas noteiktā embargo pārtikas precēm ietekmi uz Latvijas eksportu tiks publicēta atsevišķā preses ziņojumā. 

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūnijā, salīdzinot ar maiju:

  • parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu eksports samazinājās par 26,8 milj. eiro jeb 26,2%,
  • koka un koka izstrādājumu eksports saruka par 9,2 milj. eiro jeb 6,0%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 9,6 milj. eiro jeb 16,3%.

Svarīgākās izmaiņas importā jūnijā, salīdzinot ar maiju:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports samazinājās par 10,1 milj. eiro jeb 9,2%,
  • dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu imports saruka par 4,1 milj. eiro jeb 10,8%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports pieauga par 10,0 milj. eiro jeb 14,0%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. gada maiju

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. gada maiju

Pavisam

778.4

100

-3.8

986.6

100

-0.2

Eiropas Savienības valstis

560.2

72.0

-5.9

793.2

80.4

-1.5

   Eiro zonas valstis

242.3

31.1

-5.6

408.5

41.4

+0.4

NVS valstis

121.8

15.6

+11.9

115.0

11.7

+4.5

Pārējās valstis

96.4

12.4

-8.6

78.4

7.9

+7.5

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8%), Vācija (7,1%) un Polija (5,9%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,2% no importa kopapjoma), Polija (11,7%), Vācija (11,3%) un Igaunija (7,6%). Tirdzniecībā ar Krieviju eksporta īpatsvars bija 11,3%, bet importa – 7,2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada jūniju

2014. gada maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

778 365

100

-0.7

-3.8

-7.5

koks un koka izstrādājumi, kokogle

144 075

18.5

+11.2

-6.0

+3.5

elektroierīces un elektroiekārtas

80 582

10.4

-1.7

-7.3

-7.3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

55 707

7.2

-3.7

-7.2

-17.6

mehānismi un mehāniskās ierīces

43 981

5.7

-0.2

+10.5

+0.7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

31 434

4.0

-2.9

+15.9

-23.6

dzelzs un tērauds

30 622

3.9

-4.4

-41.2

-7.3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

27 877

3.6

+1.9

-6.6

-9.2

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

27 582

3.5

+8.2

-12.5

-0.1

farmācijas produkti

26 314

3.4

+19.7

-14.2

-0.5

piena pārstrādes produkti, olas, medus

24 422

3.1

+14.7

+15.6

+4.7

Farmācijas produktu eksporta palielināšanos 2014. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2013. gada jūniju visvairāk ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 1,1 milj. eiro jeb 5,9%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports strauji samazinājās, sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 4,1 milj. eiro jeb 28,9%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada jūniju

2014. gada maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

986 637

100

+2.1

-0.2

-5.7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

138 272

14.0

-5.4

+1.6

-14.0

elektroierīces un elektroiekārtas

96 773

9.8

-1.4

-4.9

-7.0

mehānismi un mehāniskās ierīces

82 995

8.4

-4.5

+5.5

-8.5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

64 461

6.5

-14.7

+6.0

-6.2

plastmasas un to izstrādājumi

43 588

4.4

+0.04

+4.4

+4.8

farmācijas produkti

43 418

4.4

+32.6

-19.3

+3.1

dzelzs un tērauds

38 033

3.9

+14.7

+9.9

+2.0

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2014. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2013. gada jūniju visvairāk ietekmēja medikamentu importa pieaugums par 2,7 milj. eiro jeb 10,9%. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 4,9 milj. eiro jeb 14,6%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.    

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


1 Dati par 2014.gada martu precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi