Preses relīze

Aprīlī samazinās tirdzniecība ar ķīmiskās rūpniecības ražojumiem

2014. gada aprīlī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 1,8% un importa – par 3,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Aprīlī Latvija eksportējusi preces 839,6 milj. eiro apmērā, bet importējusi – par 1 040,7 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 44,7% (2014. gada martā 44,2%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports aprīlī salīdzinājumā ar martu samazinājās par 10,1 milj. eiro jeb 15,7%. Lielākais kritums bija vērojams eksportā uz Uzbekistānu – par 5,9 milj. eiro jeb 75,6% (galvenokārt samazinājies eksports medikamentiem mazumtirdzniecībai), uz Somiju par 4,0 milj. eiro jeb 92,8% (galvenokārt samazinājies biodīzeļa un tā maisījumu izvedums). Savukārt imports samazinājās par 8,9 milj. eiro jeb 7,3% - no Ungārijas par 4,2 milj. eiro jeb 51,3%, no Lietuvas par 3,2 milj. eiro jeb 16,8% (galvenokārt samazinājies ievedums medikamentiem mazumtirdzniecībai).

Svarīgākās izmaiņas eksportā aprīlī, salīdzinot ar martu:

  • parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu eksports pieauga par 12,0 milj. eiro jeb 15,9%,
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 9,8 milj. eiro jeb 20,2%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu eksports saruka par 8,0 milj. eiro jeb 20,2%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu eksports samazinājās par 5,1 milj. eiro jeb 13,3%.

Svarīgākās izmaiņas importā aprīlī, salīdzinot ar martu:

  • koka un koka izstrādājumu imports pieauga par 5,1 milj. eiro jeb 19,1%,
  • parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu imports samazinājās par 9,6 milj. eiro jeb 10,2%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports saruka par 6,3 milj. eiro jeb 7,6%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports samazinājās par 5,7 milj. eiro jeb 7,8%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014.gada martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014.gada martu

Pavisam

839.6

100

-1.8

1 040.7

100

-3.6

Eiropas Savienības valstis

613.2

73.0

-0.8

824.5

79.2

-4.2

   Eiro zonas valstis

266.1

31.7

-1.2

408.4

39.2

-8.8

NVS valstis

120.0

14.3

-3.3

130.1

12.5

-3.7

Pārējās valstis

106.4

12.7

-5.9

86.1

8.3

+3.2

Aprīlī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,3% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,7%), Polija (7,6%) un Vācija (7,1%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,5% no importa kopapjoma), Polija (12,1%), Vācija (10,1%) un Igaunija (8,4%). Tirdzniecībā ar Krieviju eksporta īpatsvars bija 10,1%, bet importa – 8,3%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada aprīli

2014. gada martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

839 563

100

+0.7

-1.8

-0.2

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

151 836

18.1

+8.2

-1.5

+9.8

elektroierīces un elektroiekārtas

92 275

11.0

+12.7

+0.7

+7.2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

70 293

8.4

+3.5

+3.2

+2.7

mehānismi un mehāniskās ierīces

42 976

5.1

-16.2

+4.8

-3.7

dzelzs un tērauds

37 922

4.5

-30.8

+30.2

+14.9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

32 956

3.9

-10.4

+7.8

-22.2

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

28 076

3.3

+12.3

+3.3

+4.3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

27 975

3.3

-29.6

-3.6

-8.6

farmācijas produkti

22 967

2.7

-0.5

-24.8

-10.8

piena pārstrādes produkti, olas, medus

22 795

2.7

+23.7

-2.3

-0.3

Piena pārstrādes produktu, olu un medus eksporta palielināšanos 2014. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2013. gada aprīli visvairāk ietekmēja piena, krējuma un piena produktu (izņemot sviestu, sieru un biezpienu) eksporta pieaugums par 2,7 milj. eiro jeb 25,1%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports strauji samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģēta tērauda stieņu eksportam par 17,4 milj. eiro jeb 89,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada aprīli

2014. gada martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 040 741

100

-4.6

-3.6

-0.8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

145 085

13.9

-21.0

+1.3

-12.4

elektroierīces un elektroiekārtas

108 515

10.4

+8.2

+3.7

+5.2

mehānismi un mehāniskās ierīces

87 118

8.4

-10.3

-7.6

-5.9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

52 812

5.1

-39.0

-24.2

-25.0

plastmasas un to izstrādājumi

43 984

4.2

+2.5

-2.4

+5.8

farmācijas produkti

42 658

4.1

+6.0

-18.2

+4.4

dzelzs un tērauds

37 899

3.6

-15.7

-8.1

+0.9

Elektroierīču un elektroiekārtu importa palielināšanos 2014. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2013. gada aprīli visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa pieaugums par 11,3 milj. eiro jeb 44,7%. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 21,1 milj. eiro jeb 58,8%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


1 Dati par 2013.gada novembri un 2014.gadu precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi