Preses relīze

Martā pieaug tirdzniecība ar ķīmiskās rūpniecības ražojumiem

Šajā martā salīdzinājumā ar februāri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 7,3% un importa – par 14,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Martā Latvija eksportējusi preces 855,4 milj. eiro apmērā, bet importējusi – par 1079,4 milj. eiro. Pirmajos trijos šā gada mēnešos preču eksporta vērtība sasniegusi 2 390,9 milj. eiro, bet importa – 2 939,8 milj. eiro.

Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,2% (2014. gada februārī 45,8%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro[1]

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports martā salīdzinājumā ar februāri pieauga par 17,0 milj. eiro jeb 35,5% – uz Uzbekistānu par 4,2 milj. eiro jeb 2,2 reizes (galvenokārt eksportēti medikamenti mazumtirdzniecībai), uz Somiju par 3,9 milj. eiro jeb 12,0 reizes (galvenokārt izvests biodīzelis un tā maisījumi). Savukārt imports palielinājās par 28,0 milj. eiro jeb 29,8% – no Polijas par 5,7 milj. eiro jeb 64,3%, no Dānijas par 5,3 milj. eiro jeb 2,3 reizes (galvenokārt ievesti fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori).

Svarīgākās izmaiņas eksportā martā, salīdzinot ar februāri:
-    minerālproduktu eksports pieauga par 16,8 milj. eiro jeb 30,2%,
-    koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 15,6 milj. eiro jeb 11,2%,
-    augu valsts produktu eksports samazinājās par 16,7 milj. eiro jeb 25,7%,
-    parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu eksports saruka par 7,9 milj. eiro jeb 9,5%.

Svarīgākās izmaiņas importā martā, salīdzinot ar februāri:
-    satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports pieauga par 27,6 milj. eiro jeb 60,3%,
-    mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 22,9 milj. eiro jeb 13,0%,
-    plastmasas un to izstrādājumu imports pieauga par 13,4 milj. eiro jeb 28,9%,
-    minerālproduktu imports samazinājās par 5,2 milj. eiro jeb 3,4%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada martā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret 2014. g. februāri

milj. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret 2014. g. februāri

Pavisam

855.4

100

+7.3

1079.4

100

+14.5

Eiropas Savienības valstis

618.3

72.3

+11.1

860.8

79.8

+17.7

   Eiro zonas valstis

269.4

31.5

+15.7

447.9

41.5

+18.9

NVS valstis

124.0

14.5

+6.1

135.1

12.5

-0.2

Pārējās valstis

113.0

13.2

-8.6

83.4

7.7

+9.9

Martā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,1%), Polija (8,1%) un Vācija (6,9%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,4% no importa kopapjoma), Vācija (12,3%), Polija (11,3%) un Igaunija (7,8%). Tirdzniecībā ar Krieviju eksporta īpatsvars bija 9,4%, bet importa – 8,7%. 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada martā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret

2013. g. martu

2014. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

855 357

100

+6.1

+7.3

+2.3

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

154 176

18.0

+25.2

+11.2

+13.4

elektroierīces un elektroiekārtas

91 607

10.7

+11.6

+7.5

+7.6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

68 080

8.0

+20.5

+27.8

+1.1

mehānismi un mehāniskās ierīces

41 017

4.8

-10.4

+1.3

-8.8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

30 558

3.6

+8.8

-9.0

-27.6

farmācijas produkti

30 553

3.6

+40.6

+37.8

+21.8

dzelzs un tērauds

29 116

3.4

-45.4

+4.2

-17.1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 026

3.4

-21.0

-3.2

-5.6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

27 167

3.2

+7.3

-11.8

+1.6

graudaugu produkti

24 420

2.9

+15.4

-46.4

-6.0

Farmācijas produktu  eksporta palielināšanos šajā martā salīdzinājumā ar pērno martu visvairāk ietekmēja medikamentu mazumtirdzniecībai eksporta pieaugums par 7,4 milj. eiro jeb 38,3%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports strauji samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģēta tērauda stieņu eksportam par 31,7 milj. eirojeb 95,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada martā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kop-apjoma

% (+, -) pret

2013. g. martu

2014. g. februāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 079 370

100

-0.5

+14.5

+3.0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

143 242

13.3

-32.4

-4.5

-16.4

elektroierīces un elektroiekārtas

104 603

9.7

+9.7

+4.5

+1.8

mehānismi un mehāniskās ierīces

94 309

8.7

-3.9

+24.2

+1.6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

69 627

6.5

-4.7

+59.9

+0.7

farmācijas produkti

52 139

4.8

+40.8

+30.7

+31.5

plastmasas un to izstrādājumi

45 054

4.2

+12.6

+31.8

+9.3

dzelzs un tērauds

41 247

3.8

-0.8

+5.3

+9.5

Farmācijas produktu importa palielināšanos visvairāk ietekmēja medikamentu mazumtirdzniecībai importa pieaugums par 9,9 milj. eiro jeb 35,0%. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu ietekmēja dabasgāzes importa kritums par 44,0 milj. eirojeb par 56,9% (imports tikai no Krievijas).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzēs mēnešu/ceturkšņu dati

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


[1] Dati par 2013.gadu precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi