Preses relīze

Janvārī samazinās Krievijas īpatsvars Latvijas eksportā

2014. gada janvārī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 8,3% un importa – par 6,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Janvārī Latvija eksportējusi preces 738,4 miljonu eiro (519 milj. latu) apmērā, bet importējusi – par 917,5 miljoniem eiro (644,8 milj. latu). Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,6% (2013.gada decembrī 45,0%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Eksporta īpatsvars uz Krieviju samazinājās līdz 8,8% (2013.gada decembrī 14,3%). Vislielākais samazinājums eksportā uz Krieviju bija pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 28,5 milj. eiro (20,0 milj. latu) jeb 57,0%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 7,2 milj. eiro (5,1 milj. latu) jeb 46,0% un mehānismiem un mehāniskām ierīcēm, elektroiekārtām  – par 6,5 milj. eiro (4,6 milj. latu) jeb 38,2%.

Eksporta apjoms uz Ukrainu janvārī samazinājās līdz 5,0 milj. eiro (3,5 milj. latu) jeb 0,7% no kopējā Latvijas eksporta apjoma. Salīdzinoši decembrī Latvijas eksports uz Ukrainu veidoja 9,1 milj. eiro (6,4 milj. latu) jeb 1,1% no kopējā Latvijas eksporta apjoma.

Svarīgākās izmaiņas eksportā janvārī, salīdzinot ar decembri:

  • koka un koka izstrādājumu eksports pieauga par 19,1 milj. eiro (13,4 milj. latu) jeb 15,3%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports saruka par 35,8 milj. eiro (25,1 milj. latu) jeb 37,5%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports samazinājās par 21,3 milj. eiro (15,0 milj. latu) jeb 30,2%.
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās par 19,8 milj. eiro (13,9 milj. latu) jeb 15,6%.

Svarīgākās izmaiņas importā janvārī, salīdzinot ar decembri:

  • parasto metālu un to izstrādājumu imports palielinājās par 8,8 milj. eiro (6,2 milj. latu) jeb 12,0%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 37,3 milj. eiro (26,2 milj. latu) jeb 46,9%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports saruka par 22,2 milj. eiro (15,6 milj. latu) jeb 11,5%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports samazinājās par 19,9 milj. eiro (14,0 milj. latu) jeb 19,2%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

milj. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2013. gada decembri

milj. eiro

milj. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2013. gada decembri

Pavisam

738.4

519.0

100

-8.3

917.5

644.8

100

-6.8

Eiropas Savienības valstis

554.4

389.6

75.1

+4.1

687.3

483.0

74.9

-11.3

   Eiro zonas valstis

248.1

174.4

33.6

+4.7

339.9

238.8

37.0

-13.1

NVS valstis

89.0

62.5

12.1

-44.0

144.5

101.5

15.7

+6.2

Pārējās valstis

95.1

66.8

12.9

-16.2

85.7

60.2

9.3

+17.8

Janvārī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,0% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,4%), Krievija (8,8%), Vācija (7,7%) un Polija (7,0%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,3% no importa kopapjoma), Krievija (11,9%), Polija (10,1%), Vācija (9,6%) un Igaunija (8,2%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada janvāri

2013. gada decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

738 433

518 951

100

-2.4

-8.3

-11.4

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

143 761

101 035

19.5

+13.0

+15.3

+7.4

elektroierīces un elektroiekārtas

73 261

51 486

9.9

-2.9

-12.9

-13.2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

55 957

39 326

7.6

-3.9

+8.4

-17.3

mehānismi un mehāniskās ierīces

33 779

23 739

4.6

-5.8

-21.0

-24.6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

25 588

17 982

3.5

+13.1

-53.7

-38.7

graudaugu produkti

24 655

17 327

3.3

-4.0

-10.7

+1.5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

24 300

17 078

3.3

-20.2

+0.1

-22.0

farmācijas produkti

24 038

16 894

3.3

+19.7

-27.8

-1.9

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

23 478

16 499

3.2

+4.9

+8.0

-12.0

Koka un koka izstrādājumu, kokogļu eksporta palielināšanos janvārī salīdzinājumā ar decembri visvairāk ietekmēja saplākšņa, finierētu plātņu un laminētu koksnes materiālu eksporta pieaugums par 2,6 milj. eiro (1,9 milj. latu) jeb par 27,1%.

Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports strauji samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 26,1 milj. eiro (18,3 milj. latu) jeb par 58,5%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. gada janvāri

2013. gada decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

917 493

644 759

100

-5.8

-6.8

-12.4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

157 780

110 888

17.2

-18.0

+5.3

-9.1

elektroierīces un elektroiekārtas

99 897

70 201

10.9

+9.9

+3.0

-1.3

mehānismi un mehāniskās ierīces

71 699

50 384

7.8

-8.2

-26.0

-21.7

dzelzs un tērauds

41 565

29 211

4.5

-35.9

+44.0

+2.0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

40 087

28 171

4.4

-31.9

-42.4

-43.0

plastmasas un to izstrādājumi

35 826

25 175

3.9

+6.7

+6.8

-12.7

farmācijas produkti

33 252

23 369

3.6

-12.9

-21.7

-16.0

Dzelzs un tērauda importa palielināšanos janvārī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs vai neleģēta tērauda velvējumu importa pieaugums par 8,3 milj. eiro (5,8 milj. latu) jeb 73,9%.

Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 14,3 milj. eiro (10,0 milj. latu) jeb par 55,0%.

 

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Andra Kauliņa
Tālr.:67366695


1 Dati precizēti par 2013.gada maiju, jūniju un oktobri.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi