Preses relīze

Decembrī samazinās pārtikas rūpniecības ražojumu eksports

2013. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 12,2% un importa – par 4,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Decembrī ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,0% (2013. gada novembrī 47,1%). Gada dati par Latvijas ārējo tirdzniecību 2013.gadā tiks publicēti 17.februārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Decembrī salīdzinājumā ar novembri samazinājās pārtikas rūpniecības ražojumu eksports par 20,9 milj. eiro (14,7 milj. latu) jeb 18,0%. Vislielākā ietekme bija stipro alkoholisko dzērienu eksporta samazinājumam – par 14,7 milj. eiro (10,3 milj. latu) jeb par 24,8%. Visvairāk šo preču izvedums saruka uz Krieviju – par 13,0 milj. eiro (9,1 milj. latu) un uz Kazahstānu – par 1,7 milj. eiro (1,2 milj. latu). 

Svarīgākās izmaiņas eksportā decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 7,0 milj. eiro (4,9 milj. latu) jeb 11,0%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports saruka par 22,2 milj. eiro (15,6 milj. latu) jeb 14,9%,
  • minerālproduktu eksports samazinājās par 20,8 milj. eiro (14,6 milj. latu) jeb 27,1%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports saruka par 19,3 milj. eiro (13,6 milj. latu) jeb 21,6%.

Svarīgākās izmaiņas importā decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 19,7 milj. eiro (13,9 milj. latu) jeb 33,0%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports samazinājās par 18,6 milj. eiro (13,1 milj. latu) jeb 20,2%,
  • minerālproduktu imports saruka par 7,7 milj. eiro (5,4 milj. latu) jeb 4,8%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 7,2 milj. eiro (5,1 milj. latu) jeb 3,6%.

Decembrī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 66,2% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 19,8%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,9% no eksporta kopapjoma), Krievija (14,3%), Igaunija (11,9%), Vācija (5,5%) un Polija (5,2%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013.gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. gada decembri

2013. gada novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

805 050

565 793

100

+0.6

-12.2

-3.5

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

124 658

87 610

15.5

+24.8

-11.9

-5.8

elektroierīces un elektroiekārtas

84 122

59 121

10.4

+15.5

-17.6

+0.7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

55 216

38 806

6.9

+16.8

-23.7

+34.1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

51 627

36 284

6.4

-1.4

-28.3

-24.0

mehānismi un mehāniskās ierīces

42 732

30 032

5.3

-10.5

-9.1

-4.8

dzelzs vai tērauds

34 413

24 186

4.3

-38.9

+20.3

-21.9

farmācijas produkti

33 305

23 407

4.1

+43.3

+9.4

+41.4

graudaugu produkti

27 605

19 401

3.4

-64.4

-10.2

-1.5

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

24 280

17 064

3.0

-30.5

-17.2

-24.4

Koka un koka izstrādājumu, kokogļu eksporta palielināšanos pērnajā decembrī salīdzinājumā ar 2012. gada decembri visvairāk ietekmēja zāģmateriālu eksporta pieaugums par 13,0 milj. eiro (9,1 milj. latu) jeb 55,1%.

Savukārt graudaugu produktu eksports strauji samazinājās, sarūkot kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 43,8 milj. eiro (30,8 milj. latu) jeb par 63,8%.

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 78,8% bija ievedums no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 13,8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19,8% no importa kopapjoma), Vācija (10,8%), Krievija (9,8%), Polija (9,4%) un Igaunija (8,3%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. gada decembri

2013. gada novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

984 102

691 631

100

-0.9

-4.3

-5.5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

149 854

105 318

15.2

-18.2

-4.5

-14.3

elektroierīces un elektroiekārtas

96 990

68 165

9.9

+9.0

-13.1

-3.3

mehānismi un mehāniskās ierīces

96 835

68 056

9.8

-9.2

+8.3

+6.0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

69 630

48 936

7.1

+10.7

+24.7

+1.4

farmācijas produkti

42 472

29 849

4.3

+13.1

+4.7

+10.2

plastmasas un to izstrādājumi

33 534

23 568

3.4

+5.8

-11.8

-17.6

dzelzs un tērauds

28 870

20 290

2.9

-37.4

-21.6

-31.7

Elektroierīču un elektroiekārtu importa palielināšanos pērn decembrī salīdzinājumā ar 2012. gada decembri visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa pieaugums par 6,3 milj. eiro (4,4 milj. latu) jeb 32,3%. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu importa kritums par 14,6 milj. eiro (10,2 milj. latu) jeb par 82,4%.

 

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


1 Dati precizēti par 2013.gada martu, aprīli un septembri.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi