Preses relīze

Novembrī pieaudzis Krievijas īpatsvars Latvijas eksportā

2013. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 6,7% un importa – par 9,0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Novembrī ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā pieaugot līdz 47,1% (2013. gada oktobrī 46,5%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā novembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi:

  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 15,7 milj. eiro (11,1 milj. latu) jeb 15,6%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 12,1 milj. eiro (8,5 milj. latu) jeb 8,8%,
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 39,8 milj. eiro (28,0 milj. latu) jeb 43,6%,
  • minerālproduktu eksports samazinājās par 16,4 milj. eiro (11,5 milj. latu) jeb 17,6%.

Svarīgākās izmaiņas importā novembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi:

  • optisko ierīču un aparatūras imports pieauga par 4,6 milj. eiro (3,2 milj. latu) jeb 24,0%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 27,2 milj. eiro (19,1 milj. latu) jeb 14,5%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 20,5 milj. eiro (14,4 milj. latu) jeb 25,5%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports saruka par 18,7 milj. eiro (13,2 milj. latu) jeb 16,9%.

Novembrī nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 69,1% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 19,0%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,5% no eksporta kopapjoma), Krievija (14,1%), Igaunija (11,9%), Vācija (7,3%) un Polija (6,1%).

Eksporta īpatsvars uz Krieviju palielinājās līdz 14,1% (2013. gada oktobrī 11,9%). Vislielākais pieaugums bija pārtikas rūpniecības ražojumu eksportam – par 14,4 milj. eiro (10,1 milj. latu) jeb 27,8% un satiksmes līdzekļu un tā aprīkojuma eksportam – par 1,6 milj. eiro (1,1 milj. latu) jeb 47,2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013.gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. gada novembri

2013. gada oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

916 863

644 375

100

-7.7

-6.7

+8.9

 

koks un koka izstrādājumi, kokogle

141 538

99 474

15.4

+9.4

-4.2

+7.3

 

elektroierīces un elektroiekārtas

102 071

71 736

11.1

+6.1

+10.5

+22.9

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

72 358

50 853

7.9

+37.7

+24.6

+83.1

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

72 019

50 615

7.9

+9.0

-16.4

+6.6

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

47 001

33 032

5.1

-16.2

+5.4

+3.4

 

graudaugu produkti

30 750

21 611

3.4

-71.5

-45.0

-10.8

 

farmācijas produkti

30 456

21 404

3.3

+0.6

-0.9

+29.6

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 322

20 608

3.2

-29.0

-9.9

-9.5

 

dzelzs vai tērauds

28 617

20 112

3.1

-48.0

+13.1

-38.4

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta palielināšanos 2013. gada novembrī salīdzinājumā ar 2012. gada novembri visvairāk ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 17,7 milj. eiro (12,4 milj. latu) jeb 42,6%.

Savukārt graudaugu produktu eksports strauji samazinājās, sarūkot kviešu un kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 76,2 milj. eiro (53,6 milj. latu) jeb par 76,2%.

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 79,4% bija ievedums no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 11,7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (21,1% no importa kopapjoma), Polija (9,9%),Vācija (9,6%), Krievija (8,8%) un Igaunija (8,0%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013.gada novembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. gada novembri

2013. gada oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 028 809

723 052

100

-9.2

-9.0

-1.8

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

156 866

110 246

15.2

-8.7

-13.7

-10.0

 

elektroierīces un elektroiekārtas

111 670

78 482

10.9

-2.3

-4.0

+11.0

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

89 402

62 832

8.7

-13.2

+2.4

-2.9

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

55 829

39 237

5.4

-32.4

-28.9

-20.6

 

farmācijas produkti

40 548

28 497

3.9

+5.5

-10.2

+5.4

 

plastmasas un to izstrādājumi

38 038

26 733

3.7

-3.8

-17.3

-6.6

 

dzelzs un tērauds

36 836

25 888

3.6

-32.2

-24.0

-15.8

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2013. gada novembrī salīdzinājumā ar 2012. gada novembri visvairāk ietekmēja dažādu pārsienamo materiālu importa pieaugums par 139 tūkst. eiro (98 tūkst. latu) jeb 39,3%.

Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 19,2 milj. eiro (13,5 milj. latu) jeb par 56,0%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604


1 Dati precizēti par 2013.gada februāri un augustu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi