Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada decembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada decembrī bija 1032.6 milj. latu – par 4.0% jeb 40.0 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 43.2% jeb 311.5 milj. latu vairāk nekā 2009.gada decembrī.

2010.gadā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 10507.3 milj. latu – par 26.4% jeb 2195.3 milj. latu vairāk nekā 2009.gadā. Tai skaitā eksporta apjoms sasniedza 4666.5 milj. latu – pieaugums par 29.5% jeb 1064.3 milj., bet importa apjoms bija 5840.8 milj. latu – par 24.0% jeb 1131.0 milj. latu vairāk nekā 2009.gadā.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada jūliju un septembri.

 

2010.gada decembrī salīdzinājumā ar 2009.gada decembri faktiskajās cenās eksporta pieaugums bija vērojams visās galvenajās preču grupās, īpaši palielinājās dzelzs un tērauda izstrādājumu izvedums – par 85.4%, trikotāžas apģērbu un apģērba piederumu – par 57.6%, koka un koka izstrādājumu – par 41.6%. Lauksaimniecības un pārtikas preču eksports palielinājās par 38.2%, tai skaitā svaigu, saldētu vai žāvētu zivju – par 80.8%, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu - par 78.2%, piena pārstrādes produktu un olu – par 49.2%, graudaugu kultūru – par 37.1%.

2010.gada decembrī salīdzinājumā ar 2009.gada decembri faktiskajās cenās visstraujāk pieauga dzelzs un tērauda imports – 2.2 reizes, mehānismu un mehānisko ierīču – par 78.1%, koka un koka izstrādājumu - par 50.0%, elektroierīču un elektroiekārtu – par 48.6%, farmācijas produktu – par 46.5%, minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu – par 40.5%, plastmasu un to izstrādājumu – par 10.4%. Savukārt samazinājās lauksaimniecības un pārtikas preču imports – par 4.5%, tai skaitā gaļas un gaļas subproduktu – par 18.9%, graudaugu kultūru – par 17.1%.

2010.gada decembrī nozīmīgākā daļa (70.5%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.0%), Krievija (11.5%), Vācija (9.2%) un Zviedrija (7.0%).

2010.gada decembrī nozīmīgākā daļa (74.9%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (15.7% no importa kopapjoma), Krievija (12.1%), Vācija (9.7%), Polija (6.3%) un Igaunija (5.9%).

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt respondentu datu konfidencialitāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 638/2004, izvērstu ārējās tirdzniecības statistikas datu publicēšana tiks veikta pēc 2011. gada 15. februāra.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi