Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada oktobrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada oktobrī bija 1 253.4 milj. latu par 2.6% jeb 31.4 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 24.2% jeb 244.0 milj. latu vairāk nekā 2010.gada oktobrī.

2011.gada oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta pieaugumā vislielākais devums bija mehānismu un ierīču; elektroiekārtu eksportam – pieaugums par 15.1 milj. latu jeb par 24.4% un minerālproduktu eksportam – pieaugums par 9.9 milj. latu jeb par 21.2%. Arī importā vislielākais devums bija minerālproduktiem – pieaugums par 18.7 milj. latu jeb par 14.8%, kā arī dzelzs un tērauda izstrādājumiem – pieaugums par 14.4 milj. latu jeb par 78.5%.

2011.gada janvārī – oktobrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 11 192.1 milj. latu - par  31.3% jeb 2 668.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 4 966.3 milj. latu – par 30.3% jeb 1 153.9 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 6 225.8 milj. latu - par 32.1% jeb 1 514.5 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2011.gada aprīli, maiju un jūliju.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. oktobrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

oktobri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

oktobri

Pavisam

556 004

100

+21.4

697 433

100

+26.5

-141 429

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

105 040

18.9

+13.4

98 696

14.2

+15.9

+6 344

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

24 564

4.4

+21.3

21 982

3.2

+8.6

+2 582

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 627

0.7

+29.8

8 500

1.2

+36.4

-4 873

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 582

0.8

-12.0

6 803

1.0

+1.9

-2 221

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

12 575

2.3

+22.7

5 774

0.8

-14.6

+6 801

Augu valsts produkti (II)

33 107

6.0

-7.1

27 415

3.9

+21.5

+5 692

 

augļi, rieksti (08)

3 195

0.6

+79.6

6 030

0.9

+18.4

-2 835

 

graudaugu kultūras (10)

12 652

2.3

-44.0

6 635

1.0

+23.8

+6 017

 

eļļas augu sēklas (12)

11 840

2.1

+59.3

3 797

0.5

+69.7

+8 043

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

45 858

8.2

+29.7

41 043

5.9

+7.4

+4 815

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 083

1.1

+26.1

2 980

0.4

+27.6

+3 103

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 426

0.3

-9.8

5 076

0.7

-10.9

-3 650

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

25 788

4.6

+35.3

9 593

1.4

+10.8

+16 195

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 225

0.2

+30.7

1 994

0.3

-9.0

-769

Minerālprodukti (V) 1)

56 587

10.2

+2.2 reizes

145 510

20.9

+68.0

-88 923

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

52 168

9.4

+2.3 reizes

142 904

20.5

+68.8

-90 736

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

39 260

7.1

+23.4

54 669

7.8

+9.5

-15 409

 

farmācijas produkti (30)

17 769

3.2

+7.9

23 284

3.3

+12.5

-5 515

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

16 256

2.9

+10.8

33 488

4.8

+3.5

-17 232

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 744

2.1

+9.2

23 267

3.3

+2.2

-11 523

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

91 557

16.5

+12.3

11 060

1.6

+21.7

+80 497

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

91 502

16.5

+12.4

10 826

1.6

+21.7

+80 676

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

12 570

2.3

+29.6

17 455

2.5

+11.9

-4 885

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

7 506

1.3

+35.2

15 818

2.3

+13.7

-8 312

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 422

0.8

+17.6

1 504

0.2

-5.7

+2 918

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

19 969

3.6

+5.3

27 121

3.9

+0.3

-7 152

 

trikotāžas drāna (60)

1 262

0.2

-6.9

1 811

0.3

+28.3

-549

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 747

1.0

+15.8

6 416

0.9

-13.0

-669

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 478

1.2

+12.5

6 909

1.0

-1.1

-431

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

71 448

12.9

+16.5

75 713

10.9

+14.4

-4 265

 

dzelzs un tērauds (72)

41 686

7.5

+20.4

29 681

4.3

-20.2

+12 005

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

18 193

3.3

+29.4

32 765

4.7

+2.0 reizes

-14 572

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

77 049

13.9

+18.1

114 657

16.4

+22.2

-37 608

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

29 657

5.3

+10.4

64 769

9.3

+59.3

-35 112

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

47 391

8.5

+23.5

49 889

7.2

-6.1

-2 498

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

31 588

5.7

+19.2

62 512

9.0

+43.0

-30 924

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

28 560

5.1

+28.8

55 660

8.0

+61.5

-27 100

Dažādi izstrādājumi (XX)

14 195

2.6

+15.4

15 460

2.2

+16.4

-1 265

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 400

2.1

+22.3

8 188

1.2

+8.4

+3 212

Pārējās preces

20 485

3.7

+13.6

41 092

5.9

+43.2

-20 607

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (69.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.2%), Krievija (11.5%), Vācija (7.7%) un Polija (6.5%).

2011.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (76.1%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 12.7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19.7% no importa kopapjoma), Vācija (12.6%), Polija (8.3%), Krievija (7.5%) un Igaunija (6.7%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi