Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada augustā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada augustā bija 1187.4 milj. latu par 4.9% jeb 55.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 23.0% jeb 222.2 milj. latu vairāk nekā 2010.gada augustā.

2011.gada janvārī – augustā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 8610.1 milj. latu – par 33.1% jeb 2140.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 3837.2 milj. latu – par 33.3% jeb 958.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 4772.9 milj. latu – par 32.9% jeb 1182.4 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1)  Dati precizēti par 2011.gada janvāri un maiju.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. augustā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2010.g.

augustu

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2010.g.

augustu

Pavisam

534 587

100

+27.0

652 750

100

+19.9

-118 163

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

86 258

16.1

+10.9

85 090

13.0

+2.8

+1 168

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

21 703

4.1

+27.3

19 433

3.0

+5.1

+2 270

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 837

0.5

+44.6

7 887

1.2

+17.6

-5 050

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 225

0.6

-7.1

5 636

0.9

+10.4

-2 411

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

13 059

2.4

+34.2

5 150

0.8

-11.4

+7 909

Augu valsts produkti (II)

27 995

5.2

+2.9

20 387

3.1

-9.3

+7 608

 

graudaugu kultūras (10)

11 528

2.2

+8.0

5 384

0.8

+13.3

+6 144

 

eļļas augu sēklas (12)

9 295

1.7

-7.5

1 944

0.3

-36.9

+7 351

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

35 596

6.7

+10.9

40 234

6.2

+8.7

-4 638

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 473

0.8

+20.2

2 511

0.4

+9.8

+1 962

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 420

0.3

-12.5

5 038

0.8

-10.0

-3 618

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

17 976

3.4

+6.5

10 984

1.7

+13.5

+6 992

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 942

0.4

+54.7

3 331

0.5

+46.3

-1 389

Minerālprodukti (V) 1)

55 074

10.3

+2.7 reizes

141 453

21.7

+65.4

-86 379

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

50 835

9.5

+2.9 reizes

137 718

21.1

+66.0

-86 883

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

43 025

8.0

+24.2

59 717

9.1

+5.7

-16 692

 

farmācijas produkti (30)

19 495

3.6

-2.3

26 074

4.0

-0.3

-6 579

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

17 396

3.3

+14.3

37 161

5.7

+19.2

-19 765

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

13 395

2.5

+11.2

26 402

4.0

+16.1

-13 007

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

88 628

16.6

+4.4

9 401

1.4

+13.2

+79 227

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

88 554

16.6

+4.4

9 306

1.4

+14.1

+79 248

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

13 013

2.4

+43.9

16 270

2.5

+7.2

-3 257

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

8 143

1.5

+61.7

14 782

2.3

+10.0

-6 639

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 437

0.8

+20.3

1 325

0.2

-20.0

+3 112

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 710

4.2

+25.0

28 457

4.4

+7.3

-5 747

 

trikotāžas drāna (60)

1 374

0.3

+84.2

1 344

0.2

+13.4

 +30

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

7 728

1.4

+37.0

7 754

1.2

-3.1

-26

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

7 982

1.5

+41.0

10 113

1.5

+32.1

-2 131

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

82 657

15.5

+35.9

74 259

11.4

+12.8

+8 398

 

dzelzs un tērauds (72)

45 075

8.4

+18.9

43 159

6.6

+3.6

+1 916

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

19 052

3.6

+52.4

17 527

2.7

+32.6

+1 525

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

61 489

11.5

+19.0

107 882

16.5

+23.1

-46 393

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

25 443

4.8

+1.5

59 143

9.1

+41.8

-33 700

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

36 045

6.7

+35.4

48 739

7.5

+6.2

-12 694

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

31 113

5.8

+52.8

47 791

7.3

+3.0

-16 678

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

29 219

5.5

+55.4

43 012

6.6

+43.1

-13 793

Dažādi izstrādājumi (XX)

12 503

2.3

+2.8

12 307

1.9

+1.7

+196

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

10 931

2.0

+16.6

7 728

1.2

+7.4

+3 203

Pārējās preces

20 721

3.9

+32.1

32 962

5.0

+25.7

-12 241

______________                             
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada augustā nozīmīgākā daļa (70.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.3%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.2%), Krievija (11.1%), Vācija (7.7%) un Polija (5.6%).             

2011.gada augustā nozīmīgākā daļa (75.7%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 15.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (20.1% no importa kopapjoma), Vācija (11.9%), Polija (8.2%), Krievija (7.7%) un Igaunija (7.4%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi