Vilnas kopraža

1938. gadā rakstījām: "Vilnas kopraža nemitīgi un ievērojami pieaugusi. Laikā no 1925.—29. g. caurmērā gadā iegūts vilnas 1549 tonnas, 1930.—34. g. caurmērā 1715 tonnas, 1935. gadā — 2362 tonnas, 1936. g. — 2391 tonna un 1937. g. — 2551 tonna."

Jau padomju gados vilnas ieguve ir strauji kritusies un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā bija tikai 347 tonnas. Kopš 2008. gada, kad vilnas ieguve sasniedza savu zemāko punktu (36 tonnas), tās apjoms ir pamazām kāpis, 2018. gadā sasniedzot 244 tonnas. Arī aitu skaits kopš 30. gadu beigām ir krities par 92 % un šobrīd tiek audzēti 107 tūkst. aitu.

grafiks - vilnas kopraža tonnās

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (32. lapa un 35. lpp)

CSP datutubāzes tabula "Galveno lopkopības produktu ražošana"

 

Ieteikt