Uz 1 000 vīriešiem ir sieviešu

1929. gadā rakstījām: “No tautsaimnieciskā redzes stāvokļa ir no svara kādas skaitliskas attiecības kādā valstī ir starp abu dzimumu piederīgiem. Ir daudzi nodarbošanās veidi, kuros vīriešu darba spēkam ir lielāka vērtība nekā sieviešu darba spēkam. It sevišķi tas ir sakāms par smago fizisko darbu, kurā spēcīgākam vīrietim ir dodamas priekšrocības. Tālab labvēlīgākos apstākļos atrodas tās valstis, kurās sieviešu pārsvars ir mazāks.

Normālos apstākļos Eiropas ziemeļos uz 100 vīriešiem ir 105 sievietes. Tā tas tagad ir kara laikā neitrālajās Skandināvijas zemēs un tā tas bija arī pie mums pirms kara.”

2018. gadā sieviešu īpatsvarā Latvija vēl joprojām ir līdere Eiropā un atrodas starp sievišķīgākajām valstīm pasaulē.

Kopš pirmās brīvvalsts laikiem sieviešu skaitliskais pārsvars pār vīriešiem ir audzis –1929. gadā uz 1 000 vīriešiem bija 1 145 sievietes, 2018. g. –1 174. Saraksta otrajā vietā esošo kaimiņvalsti Igauniju šobrīd ir nomainījusi Lietuva, kur uz 1 000 vīriešiem ir 1 165 sievietes. Pieminētajās Skandināvijas zemēs, izņemot Somiju, sieviešu īpatsvars ir mazinājies – Zviedrijā un Norvēģijā šobrīd sieviešu ir pat mazāk nekā vīriešu.

Vēsturiskais grafiks - uz 100 vīriešiem ir sieviešu

 

 

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (36. lpp)

Eurostat datubāzes tabula "Women per 100 men"

 

Ieteikt