Studentu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem

1929. gadā rakstījām: “Latvijā un Igaunijā ir ļoti liels studentu skaits. …universitātē ir saplūduši arī tie daudzie studentu gada gājumi, kuriem vajadzēja iestāties augstskolā laikā starp 1914.—1920. gadiem, bet kara notikumu dēļ to nevarēja.

Tomēr būtu pārsteigti to uzskatīt kā negatīvu parādību, kā to bieži dara. Mums taču ir jāņem vērā, ka Latvija vēl vienmēr ir ļoti nabadzīgi apgādāta ar inteliģentiem darbiniekiem, ka studējošo latviešu skaits pirms kara bija ļoti neliels un ka tālab tagad neskaitāmi amati valsts un pašvaldības iestādēs un ari privātos uzņēmumos nav pietiekoši apgādāti ar pienācīgi izglītotiem darbiniekiem.”

Kopš 1925. gada Eiropas valstīs studentu relatīvais skaits ir aptuveni desmitkāršojies un ir robežās no 550 studentiem uz 10 000 iedzīvotājiem Dānijā līdz 270 studentiem Rumānijā. Latvija ar aptuveni 430 studentiem uz 10 000 iedzīvotājiem ir pa vidu maksimālajai un minimālajai vērtībai Eiropā.

Attēls - Studentu skaits uz 10000 iedzīvotāju Eiropas valstīs 1925. gadā

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (78. lpp)

Eurostat datubāzes tabula "Students enrolled in tertiary education by education level, programme orientation, sex, type of institution and intensity of participation"

Ieteikt