Skolnieku skaits uz 1 tautskolotāju

1925. gadā uz vienu tautskolotāju bija 24 skolēni 6–16 gadu vecumā, kas starp Eiropas valstīm bija mazākais rādītājs un daļēji izskaidrojams ar teritorijas reto apdzīvotību. Arī 2017. gadā Latvija ir starp Eiropas valstīm ar mazāko skolēnu skaitu uz vienu skolotāju – 12 skolēni uz 1 skolotāju 1.–6. klasē un 7.–9. klasē – 8 skolēni.

Eiropā 1.–6. klasē visvairāk skolēnu uz vienu skolotāju ir Francijā (20) un vismazāk – Luksemburgā (9), taču 7.–9. klasē lielākais skolēnu skaits uz vienu skolotāju ir Turcijā (17), savukārt mazākais – Slovēnijā (6).

Vēsturiskā infografika - skolēnu skaits uz 1 tautskolotāju

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (74. lpp)

Eurostat datubāzes tabula "Ratio of pupils and students to teachers and academic staff by education level and programme orientation"

Ieteikt