Rudzu raža

1929. gadā rakstījām: “…graudu raža no viena hektāra ir samērā ārkārtīgi niecīga. Tā vislielākā rudzu raža no viena hektāra ir Beļģijā, kur tā dod 23,4 kvintalus. Vismazāko rudzu ražu no viena hektāra ievāc Portugālē — 4,6 kvintali un Krievijā — 7,8 kvintali. No viena hektāra iegūto rudzu daudzuma ziņā Latvija ieņem vienu no pēdējām vietām un tikko pārsniedz Krieviju. Pat zemēs, kurās klimatiskie apstākli ir tādi paši vai vēl sliktāki nekā Latvijā, rudzu raža no hektāra ir ievērojami lielāka. Kamēr Latvijā ražo 8,9 kvintalus no hektāra, tikmēr Lietavā 9,8, Igaunijā 10,1, Somijā 13,7, Zviedrijā 15,2 un Norvēģijā 16,8. Tādā kārtā Norvēģijā rudzu raža ir gandrīz divas reizes tik liela nekā Latvijā, kaut gan Norvēģija atrodas nelabvēlīgākos apstākļos nekā Latvija.” 

Lauksaimniecība. Maizes labība. 1933-1937

Kad palūkojamies uz to, cik lielu labības daudzumu Latvijas lauksaimniecība ražo uz zināmu iedzīvotāju skaitu, tad izrādās, ka šinī ziņā Latvija ieņem vienu no pirmajām vietām starp Eiropas valstīm. Relativi vislielākā rudzu raža ir Lietavā, kur uz 100 iedzīvotājiem ražo 232,3 kvintalus. Tad nāk Polija ar 176,5 kvintaliem, Krievija ar 149,8,
Igaunija ar 135,8 un piektā vietā ar 123,3 kvintaliem atrodas Latvija.”

Rudzu raža uz 100 iedzīvotājiem kvintalos

Šodien rudzu raža no viena hektāra ir četrkāršojusies – pēdējos gados rudzu ražība svārstās no 37,2 cnt/ha 2018. gadā līdz 42,7 cnt/ha rekordražas – 2015.  gadā. Savukārt rudzu raža uz 100 iedzīvotājiem ir zemāka – 42,3 cnt pērn, bet rekordražas gadā tie bija 80,7 cnt.
 

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (24. lapa)

Latvija starp Eiropas valstīm (103., 104., 108. lapa)

CSP datutubāzes tabula "Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība"

CSP datutubāzes tabula "Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)"

 

 

Ieteikt