Ražotā sviesta daudzums

Latvijas pirmās neatkarības laikā vairāk nekā 200-kārtīgi palielinājies pārstrādātā piena un izstrādātā sviesta daudzums, kas 20. gadu beigās un 30. gados bija kļuvis par vienu no galvenajiem faktoriem valsts saimnieciskajā dzīvē. Mūsdienās, salīdzinot ar 1935. gadu, saražotā sviesta apjoms līdzīgi kā slaucamo govju skaits ir samazinājies sešas reizes – 2018. gadā Latvijā saražoja 3 tūkstošus tonnu sviesta.

Infografika -  Saražotā sviesta daudzums

Datu avots:

Latvija citu valstu saimē, 1937. (69. lpp) 

Latvija 1918.–1928. gados (28. lpp)

Latvijas lauksaimniecība, 2019 (61. lpp)

Ieteikt