No 100 dzimušajiem mirst pirmajā dzīves gadā

1929. gadā rakstījām: “Ja, piemēram, Latvijā zīdaiņu mirstību samazinātu līdz tam apmēram, kāds tagad ir Norvēģijā (5,1), tad iedzīvotāju skaits ikgadus Latvijā palielinātos par apm. 2000, t. i. ikgadus nāktu klāt viena mazpilsēta, kāda ir Jaunjelgava un tamlīdzīgas pilsētas.”

Latvija sasniedza citātā minēto Norvēģijas tā brīža (1925. g.) zīdaiņu mirstības rādītāju 1952. gadā (5,3).

Rēķinot uz 100 dzīvi dzimušajiem 2017. gadā Latvijā zīdaiņu mirstības rādītājs ir 0,41.

Absolūtos skaitļos mirušo zīdaiņu skaits 2017. gadā bija 86, kas ir apmēram tikpat, cik dzīvo vismazākajā Latvijas pagastā – Jaunjelgavas pagastā. Savukārt citātā pieminētajā Jaunjelgavas pilsētā iedzīvotāju skaits nav daudz mainījies (2018. gada sākumā 1 843 iedzīvotāji).

No attēlā redzamajām valstīm vēl joprojām augstākā zīdaiņu mirstība ir Rumānijā un Krievijā, attiecīgi 0,7 un 0,6 uz 100 dzīvi dzimušajiem 2016. gadā.

Infografika no vēsturiskām publikācijām "No 100 dzimušajiem mirst pirmajā dzīvības gadā"

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (34. lpp)

Eurostat datubāze

 

Ieteikt