Mežiem apklātās zemes

Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā. 1935. gadā Latvijā bija 1 747 tūkstoši hektāru mežu zemes, kas veidoja 27 % no kopējās platības. Šobrīd, pēc jaunākajiem CSP rīcībā esošajiem datiem, 2014. gadā Latvijā meža platība bija 3 260 tūkstoši hektāru (50 % no kopējās Latvijas platības).

1935. gadā 79,6 % no mežu platības Latvijā bija valsts īpašums, privātie meži veidoja 17,5 %, savukārt komunālmeži – 2,9 %, taču 2014. gadā valstij piederēja 46,3 % un pārējiem īpašniekiem 53,7 % no visu mežu platības.

30. gados 77 % no valsts mežiem bija skuju koku meži, 23 % – lapu koku meži, mūsdienās attiecīgi 45 % un 55 % (no kopējās mežu platības).

 

Skuju koku mežu vecums 1935. un 2014. gadā
(vecuma intervāli gados ir aptuveni)

Jaunaudzes (līdz 40)

Vidēja vecuma audzes (no 40 līdz 60)

Briestaudzes (no 60 līdz 80 vai 100)

Pieaugušas un pāraugušas audzes (Priedēm 100+, eglēm 80+) 

38 %

16 %

17 %

29 %

28 %

34 %

21 %

17 %

 

Vēsturiskā karte "Mežu īpatsvars"

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (33. lapa un 35. lpp)

CSP datubāzes tabula "Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos un rajonos"

 

Ieteikt