Mācību iestādes

1938./39. mācību gadā Latvijā bija 1895 tautskolas (tai skaitā 92 bērnudārzi, 12 pirmskolas, 1683 pamatskolas un 108 papildskolas) un 111 zemākās arodskolas, kas nodrošināja pamatskolas izglītību, bet vidusskolas izglītību varēja apgūt 76 ģimnāzijās un 38 arodskolās.

Vienā tautskolā vidēji mācījās 121 skolēns.

2017./18. mācību gada sākumā Latvijā bija 642 pirmskolas izglītības iestādes, 775 vispārizglītojošās skolas un 46 profesionālās izglītības iestādes.

Vienā vispārizglītojošā skolā vidēji mācās 278 skolēni.

Karte no vēsturiskajām publikācijām un mūsdienu karte "Mācību iestādes"

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (15. lapa)

CSP datubāzes tabula "Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā)"

Ieteikt