Lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju procents

1929. gadā rakstījām: “Jāievēro, ka ar Latvijā pēc kara ātri samazinās lauksaimniecībā nodarbināto personu procents, jo 1920. gadā tādu bija 79,6 %, bet 1925. gadā vairs tikai 68,3 %. Tomēr ir neapšaubāms fakts, ka kara notikumi ir Latviju saimnieciskās attīstības ziņā atspieduši atpakaļ un Latvija, neskatoties uz tās pirmskara stāvokli, tagad ir pieskaitāma agrārzemēm.”

Šobrīd Latvijā lauksaimniecībā nodarbināto īpatsvars ir 6,9 %.

Grafiks no vēsturiskās publikācijas  - Lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (87. lpp)

Eurostat datubāzes tabula "Employment by A*10 industry breakdowns"

OECD Labour Force Statistics 2018

Ieteikt