Kviešu raža

1929. gadā rakstījām: “To pašu ainu redzam attiecībā uz kviešu ražu. Kamēr Holandē, Dānijā un Beļģijā ražo vairāk nekā 26 kvinatalus no hektāra, tikmēr Latvijā tikai 11,2 kvintalus, tikpat cik Lietavā, kamēr Somijā ražo 15,8 kvintalus, Norvēģijā 16,3 un Zviedrijā 19,8. Tomēr Latvija un pārējās ziemeļu valstis nav kviešu ražotāji un tālab šiem skaitļiem piekristu mazāka nozīme.
(..)
Kviešu relativā raža, kā tas pats par sevi saprotams, Latvijā nav liela. Kamēr Ungārijā uz 100 iedzīvotājiem ražo 221,3 kvintalus, Krievijā 128,9 un Zviedrijā 49,0, tikmēr Latvijā ievāc tikai 29,8 kvintalus, Somijā tikai 7,1 un Norvēģijā pat tikai 5,3.”

Lauksaimniecība. Maizes labība 1933. -1937.

Šodien kviešu raža no viena hektāra ir četras vai pat piecas reizes lielāka – pēdējos gados ziemas kviešu ražība svārstās no 41,7 cnt/ha 2018. gadā līdz 55,3 cnt/ha rekordražas – 2015.  gadā. Vasaras kviešu ražība ir zemāka no 26,1 līdz 40,9 cnt/ha. Kvieši ir kļuvuši par visvairāk audzētajiem graudaugiem, un to kopējā raža ir aptuveni 15 reizes lielāka par rudzu ražu, līdz ar to kviešu raža uz 100 iedzīvotājiem salīdzinājumā ar laiku pirms simts gadiem ir pieaugusi desmitiem reižu un pērn bija 743 cnt, bet rekordražas gadā – 1138 cnt.

Kviešu raža uz 100 iedzīvotājiem kvintalos

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (24. lapa)

Latvija starp Eiropas valstīm (103., 105., 108. lapa)

CSP datutubāzes tabula "Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība"

CSP datutubāzes tabula "Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)"

 

 

Ieteikt