Iedzīvotāji pilsētās un uz laukiem

1938. gadā rakstījām: “Latvijā, tāpat kā visās citās zemēs, pieaug pilsētnieku skaits, pie kam šeit nav runa par dabisku pieaugumu, bet gan par lauku iedzīvotāju ieceļošanu pilsētās. Visvairāk pilsētnieku bija īsi pirms Pasaules kara, kad Rīgai bija pāri par pusmiljona iedzīvotāju (1913. g. 5. dec. skaitīšana) un kad Liepājai un Daugavpilij bija pāri par 100.000 iedzīvotāju un vairākām citām pilsētām bija pāri par 10.000 iedzīvotāju.

Kara laikā pilsētnieku skaits strauji samazinājās, lai pēc tam atkal pieaugtu. Ievērību pelna laikmets starp abām pēdējām skaitīšanām, kad pilsētnieku skaits gan pieauga, bet lauku iedzīvotāju skaita pieaugums bija vēl lielāks, kamdēļ arī lauku iedzīvotāju procents nedaudz palielinājies.”

1920. gadā pilsētās dzīvoja 24 % Latvijas iedzīvotāju, taču 2018. gada sākumā – 68 %.

Diagramma no vēsturiskām publikācijām "Iedzīvotāji pilsētās un uz laukiem"Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (4. lapa)

CSP datubāzes tabula "Iedzīvotāju skaits laukos/ pilsētās pēc dzimuma gada sākumā"

Ieteikt