Dzelzceļa līniju garums

1938. gadā rakstījām: “Pasaules karam izceļoties, Latvijā bija 1 913,4 kilometri garš sliežu ceļš. Kara gados uzbūvēti 572,7 kilometri, kas tagad atrodas lietošanā, un Latvijas valsts uzbūvējusi 863,6 kilometrus. Pavisam 1938. g. 1. janvārī ekspluatēja 3 349,7 kilometrus dzelzceļa.”

1990. gadā Latvijā valsts dzelzceļa sliežu garums bija 2 397 km, savukārt 2017. gadā 1 860 km.

Dzelzceļu karte 1914., 1938. un 2018. gadā

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (44. lpp)

CSP datubāzes tabula "Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros)"

 

Ieteikt