Cukurbiešu un cukura ražošana Latvijā

1938. gadā rakstījām “Cukurbiešu audzēšana Latvijā iesākās plašākos apmēros tikai pēc 1927. gada, bet it sevišķi kopš 1932. gada, kad Latvijas iedzīvotāji patērēja vairāk Latvijā ražotu cukuru, nekā no ārzemēm ievestu. Dabiskā kārtā cukurbietes galvenā kārtā audzē 3  cukurfabriku tuvumā un gar dzelz- un ūdensceļiem, kas ved uz šīm fabrikām”.

Lai veicinātu cukura patēriņu 1927. gadā tika uzsākta vietējā cukura reklāma un valsts prezidents Kārlis Ulmanis aicināja iedzīvotājus pie tējas vai kafijas likt trīs karotītes cukura – pa vienai uz katru Latvijas cukurfabriku.

Mūsdienās Latvijas iedzīvotāji patērē tikai importēto cukuru, jo 2007. gadā tika slēgta Jelgavas un Liepājas cukurfabrika (Jēkabpils cukurfabrika slēgta jau iepriekš). Šo notikumu ietekmē arī cukurbiešu audzēšana Latvijā ir izsīkusi un cukura imports ir palielinājies.

 

Infografika no vēsturiskās publikācijas  - Cukurbiešu un cukura ražošana Latvijā

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (28. lapa un 32. lpp)

CSP datubāzes tabula "Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība "

CSP datubāzes tabula "Eksports un imports 2018. gadā pa valstīm"

CSP datubāzes tabula "Eksports un imports 2007. gadā pa valstīm"

CSP datubāzes tabula "Eksports un imports 2000. gadā pa valstīm"

Nacionālās informācijas aģentūras "Leta" ziņu arhīvs:

"AS "Liepājas cukurfabrika" beigusi cukurbiešu pārstrādes sezonu"

"AS "Jelgavas cukurfabrika" ap Ziemassvētkiem plāno pabeigt cukurbiešu pārstrādes sezonu"

 

Ieteikt