Atsevišķo apgabalu iedzīvotāju tautības

1938. gadā rakstījām: “ Pēdējā laikā daudz lielāka nozīme ir mehāniskam [latviešu skaita] pieaugumam. To var uzrādīt vienīgi latvieši, un tas ir arī saprotams, jo visos laikos un visās zemēs vairākuma tautībai bijusi liela pievilkšanas spēja. Parasti ieceļotāju pēcteči 2–3 paaudžu laikā asimilējas. Tā tas ir vecajās kultūrzemēs un arī kolōnijās. Šis process Latvijā sevišķi spēcīgi izveidojies pēc 1935. gada, un jau 1935. gada skaitīšanā uzrāda savu rezultātu sākumu, kas latvietības stiprināšanas darbā ir ļoti pozitīvs, jo mehāniskās kustības rezultātā latviešu skaits ir pieaudzis par 51.000, kamēr visas pārējās tautības ir atdevušas daļu no saviem agrākiem piederīgiem latviešiem.“
 

Mūsdienās Latvija ir iedalīta sešos statistiskajos reģionos, tādējādi mainot vēsturisko apgabalu robežas. Mūsdienu tautību sadalījumā spilgti ir novērojamas ebreju genocīda un padomju okupācijas sekas. Latviešu pārsvars reģionos ir saglabājies, tomēr to īpatsvars ikkatrā reģionā ir samazinājies. 

Grafiks no vēsturiskajām publikācijām - Atsevišķo apgabalu iedzīvotāju tautības 1935. gadā un 2018. gada sākumā

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (9. lapa un 16. lpp)

CSP datubāzes tabula "Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos"

 

Ieteikt